Pasākumi Naujenes bibliotēkā novembrī

AKTUĀLI

24. oktobra vēlo pēcpusdienu iekrāsojām košos toņos Antoņinas Rudānes vērīgajā un iejūtīgā uzraudzībā. Šoreiz dalībnieku skaits manāmi palielinājās, taču visiem atradām vietu radošai darbībai.

Gleznošanas meistarklases Naujenes bibliotēkā jau tiek uztvertas kā mākslas terapijas veids, kas notiek drošā un atbalstošā vidē. Tādas tikšanās uzlabo un veicina cilvēka garīgo, emocionālo un fizisko labklājību. Palīdz iesaistīties sociālajā dzīvē, iepazīstot jaunus cilvēkus un veidojot jaunus sakarus tradicionālajā bezsaistes vidē.

Paldies visiem dalībniekiem par aktīvu iesaistīšanos un interesi, un Antoņinai par veltīto laiku, zināšanām un atsaucību!

Ilvija Gžibovska, Naujenes bibliotēkas bērnu nodaļas bibliotekāre
naujenestautasbibliotka.blogspot.com

Kultūras pasākumi novembrī