Parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai

AKTUĀLI

Darba laiks svētkos

Parakstu vākšanas vietaAdrese24.12.25.12.26.12.31.12.01.01.
Ilūkstes Kultūras un mākslas centrsBrīvības iela 12, Ilūkste16.00 - 20.0012.00 - 16.00
Medumu pagasta bibliotēkaAlejas iela 20, Medumi9.00 - 13.00
Nīcgales pagasta pārvaldeSkolas iela 17, Nīcgale8.00 - 12.008.00 - 12.008.00 - 12.008.00 - 12.0013.00 - 17.00
Subates pilsētas bibliotēkaTirgus laukums 20, Subate8.00 - 12.00
Sventes pagasta pārvaldeAlejas iela 9, Svente9.00 - 13.0013.00 - 17.0010.00 - 14.0010.00 - 14.0013.00 - 17.00
Višķu pagasta pārvaldeSkolas iela 17, Špoģi10.00 - 14.00
Lāču pamatskolaMuzeja iela 2, Lociki9.00 - 13.009.00 - 13.009.00 - 13.009.00 - 13.0012.00 - 16.00

13. novembrī Valsts Prezidents apturēja Saeimā 2023. gada 9. novembrī pieņemtā likuma "Grozījumi Notariāta likumā" publicēšanu uz diviem mēnešiem. Centrālā vēlēšanu komisija, noteica, ka parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētā likuma “Grozījumi Notariāta likumā” atcelšanu notiks no 2023. gada 7. decembra līdz 2024. gada 5. janvārim ieskaitot. Parakstu vākšana šajā periodā notiek katru dienu, ne mazāk, kā 4 stundas dienā arī brīvdienās un svētku dienās. 

Augšdaugavas novada pašvaldības teritorijā šim procesam ir noteiktas 28 parakstu vākšanas vietas. Noteiktais darba laiks skatāms tabulā. Tas ir valsts budžeta finansēts pasākums un iedzīvotājiem par to nav jāmaksā. Ja vēlētājs vēlas parakstīties parakstu vākšanas lapā, bet veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties parakstu vākšanas vietā, vēlēšanu komisija, pamatojoties uz šā vēlētāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida iesniegumu, organizē parakstu vākšanu vēlētāja atrašanās vietā. Iesniegums ne vēlāk kā līdz 4. janvāra  plkst. 12.00 nogādājams attiecīgajai vēlēšanu komisijai vai parakstu vācējam (vēlēšanu komisijas noteiktajā darba laikā). Parakstu vākšanu vēlētāju atrašanās vietās vēlēšanu komisija organizēs 5. janvārī .

Centrālā vēlēšanu komisija pēc parakstu vākšanas termiņa izbeigšanās saskaitīs parakstus, konstatēs rezultātu, paziņos to Valsts prezidentam un publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Ja tautas nobalsošanas ierosinājumu būs parakstījis 154 241 balsstiesīgais Latvijas pilsonis, Centrālā vēlēšanu komisija trīs dienu laikā izsludinās  tautas nobalsošanu.

Pavisam cita parakstu vākšanas kārtība ir gadījumā, ja to ierosina iniciatīvas grupa.

Šobrīd notiek vairāki parakstu vākšanas procesi. Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā ir atrodama informācija par iniciatīvas grupas (katrā gadījumā tā ir cita iniciatīvas grupa, ko arī var noskaidrot CVK mājas lapā) reģistrētajām iniciatīvām parakstu vākšanai un termiņš, kurā jāsavāc ne mazāk kā 154 241vēlētāju parakstu.

Tas ir:

  • Likums par 2012. gada 8. novembra likuma "Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu"" atcelšanu. Parakstu vākšana sākta 2023. gada 20. oktobrī., beigsies 2024. gada 19. oktobrī. Iniciatīvas grupas kontakti: 20732777;
  • Saeimas atsaukšanas ierosināšana. Parakstu vākšana sākta 2023. gada 10. novembrī, beigsies 2023. gada 9. novembrī. Iniciatīvas grupas kontakti: 28811808, 27711230;
  • Grozījums Latvijas Republikas Satversmē. Parakstu vākšana sākta 2023. gada 18. augustā, beigsies 2024. gada 17. augustā. Iniciatīvas grupas kontakti: 26559304;
  • Grozījums Latvijas Republikas Satversmē. Parakstu vākšana sākta 2023. gada 4. augustā, beigsies 2024. gada 3. augustā. Iniciatīvas grupas kontakti: 27320011.

Parakstiem par iepriekšminētajām iniciatīvām ir jābūt apliecinātiem parakstīšanās vietās pašvaldībā vai pie zvērinātiem notāriem vai bāriņtiesā. Šī parakstu apliecināšana ir maksas pakalpojums. Maksa par parakstu apliecināšanu Augšdaugavas novada pašvaldībā pie personas, kura veic dzīvesvietas deklarēšanas pakalpojumu maksā 1,42 eiro. Bez maksas parakstīties par iniciatīvu var latvija.lv.

Visus jautājumus par iepriekšminētajām iniciatīvām var uzdot iniciatīvas grupām pa iepriekšnorādītajiem tālruņiem. Ja parakstu vākšanas laikā tiks savākts 154 241 vēlētāju paraksts, tad tiks izsludināta tautas nobalsošana atbilstoši likumdošanai.

Augšdaugavas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Ināra Natarova, 65476883

“Grozījumi Notariāta likumā”

1. Papildināt likumu ar D2 sadaļu šādā redakcijā:

"D2 sadaļa

Notariālo aktu par partnerību vai tās izbeigšanu taisīšana

107.¹² Zvērināts notārs taisa notariālo aktu par partnerību, ja divas pilngadīgas fiziskās personas kopā personīgi ierodas pie zvērināta notāra un apliecina, ka tām ir tuvas personiskas attiecības, kopīga saimniecība un nolūks rūpēties par to, kā arī gādāt un atbalstīt vienai otru. Partnerība nav pielīdzināma laulībai.

107.¹³ Zvērināts notārs taisa notariālo aktu par partnerību, ja šā likuma 107.¹² pantā minētās personas izsaka par to savu gribu un:

1) nav laulībā;

2) par tām Fizisko personu reģistrā nav iekļautas Fizisko personu reģistra likuma 11. panta pirmās daļas 36. punktā noteiktās ziņas;

3) nav radinieki taisnā līnijā;

4) nav brāļi un māsas vai pusbrāļi un pusmāsas.

107.¹⁴ Notariālajā aktā par partnerību norāda:

1) personu apliecinājumu par savu gribu reģistrēt partnerību, rūpēties par kopīgu saimniecību, gādāt un atbalstīt vienai otru;

2) katras personas vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja tāda nav, — dzimšanas gadu, dienu un mēnesi).

107.¹⁵ Partnerība izbeidzas:

1) ar personas nāvi;

2) ja tiesa vienu no personām izsludina par mirušu;

3) ar vienas vai abu personu laulību;

4) ar abu personu gribas izteikumu notāram;

5) ar tiesas spriedumu.

107.¹⁶ Zvērināts notārs pēc abu personu gribas izteikuma taisa notariālu aktu par partnerības izbeigšanu arī gadījumā, kad personu ģimenes tiesiskās attiecības ir konstatētas ar tiesas nolēmumu.

107.¹⁷ Notariālajā aktā par partnerības izbeigšanu norāda:

1) personu gribas izteikumu;

2) katras personas vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja tāda nav, — dzimšanas gadu, dienu un mēnesi);

3) notariālā akta par partnerību taisīšanas gadu, dienu un mēnesi;

4) tiesas nolēmuma par ģimenes tiesisko attiecību konstatēšanu gadu, dienu, mēnesi un lietas numuru;

5) zvērināta notāra, pie kura taisīts notariālais akts par partnerību, vārdu un uzvārdu;

6) partnerības izbeigšanas gadu, dienu un mēnesi."

2. Aizstāt visā likumā vārdus "Iedzīvotāju reģistrs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Fizisko personu reģistrs" (attiecīgā locījumā).

Likums stājas spēkā 2024. gada 1. jūlijā.

Ziemassvētku dekoru izstāde Sventē