Parakstīts līgums par ALTOP projekta uzsākšanu Locikos

AKTUĀLI

4. jūlijā topošā industriālā parka teritorijā Lociku ciematā Augšdaugavas novadā tika parakstīts līgums par projekta “Austrumlatvijas viedo tehnoloģiju un pētniecības centra (ALTOP) Industriālā parka izveide” īstenošanu.

Projekta mērķis ir attīstīt nacionālas nozīmes industriālo parku un teritorijas infrastruktūru Latgales reģionā, piesaistot investorus, sekmēt darba vietu ar augstu pievienoto vērtību un uz eksportu orientētu darba vietu radīšanu, kā arī mazināt reģionālās attīstības atšķirības starp Latgales reģionu un pārējo Latvijas teritoriju. Atveseļošanas fonda finansējums ir  17 125 169,70 eiro bez PVN.

Industriālais parks tiks izbūvēts Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošajā teritorijā Locikos, sadarbojoties ar Augšdaugavas novada pašvaldību un SIA “Naujenes pakalpojumu serviss”. Tas būs vislielākais viedo tehnoloģiju parks Latgalē un, iespējams, visā Latvijā vairāk nekā 11000 kvadrātmetru platībā. Šajā teritorijā paredzēts izbūvēt ražošanas ēku, inženierkomunikācijas, labiekārtot pieguļošo teritoriju, kā arī pārbūvēt ceļus “Lociki-Lidlauks” un “Lidostas iela”.

Pēc veiktās iepirkumu procedūras būvdarbiem, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai un saņemtā Iepirkumu uzraudzības biroja atzinuma līgums par būvniecības darbiem noslēgts ar SIA "Monum", par daļēju ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi ar "Apola-D", būvuzraudzību nodrošinās SIA "BaltLine Globe", bet autoruzraudzību – projekta izstrādātājs SIA "BM-projekts".

Būvniecība sāksies jau tuvākajā laikā. Būvdarbu izpildes termiņš ir 16 mēneši, un tie jāpabeidz līdz 2025. gada beigām.

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins uzsvēra, ka vēl 2014. gadā Latgales plānošanas reģions lēmis par labu Daugavpils lidostai Locikos. Pa šiem gadiem daudz kas ir mainījies, bet pie idejas tāpat atgriezušies, lai gan citā veidolā. “Augšdaugavas novadam un Naujenes pagastu apvienībai tas ir nopietns projekts. Ienākot 20 miljonu investīcijām, tā nav joka lieta, nauda jāapgūst. Varbūt iedzīvotājiem būs nedaudz transporta kustības ierobežojumi, bet nākotnē izskatīsies daudz skaistāk nekā tagad.” Viņš uzsver, ka tas ir lielākais projekts ne tikai Latgalē, bet skars arī citus novadus, kuri varēs iesaistīties. Augšdaugavas novada pašvaldības ieguldījums projektā ir piebraucamā ceļa izbūve ar trotuāriem un apgaismojumu un turpmāka inženierkomunikāciju apsaimniekošana.  

SIA "Monum" valdes loceklis Jānis Sproģis atzīst, ka jebkurš projekts ir liels izaicinājums, bet šis ir īpašs, jo termiņi ir saspiesti. “No būves viedokļa projekts nav ārkārtīgi sarežģīts. Izpētot izmantojamos materiālus un uzstādāmās iekārtas, neredzam ilgus piegādes termiņus. Galvenais ir precīza plānošana, atļaujas, darba veicēju resursa piesaistīšana. Šis projekts ir īpašs ar to, ka tā ir 11 000 kvadrātmetru platība zem jumta, kas ir diezgan daudz. Esam, protams, būvējuši arī 15 000 kv.m., pieredze ir pietiekoša, nav šaubu, ka darbus veiksim labā kvalitātē un termiņos.”  

Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dzalbe uzskata projekta uzsākšanu par vēsturisku brīdi, jo ideja par to dzimusi jau pirms daudziem gadiem. Viņš uzsver, ka no šī projekta būs daudz ieguvumu arī novada iedzīvotājiem. Visa infrastruktūra tiks izbūvēta par ES līdzekļiem, tāpēc neatsauksies uz pakalpojumu tarifiem, gluži otrādi - ļaus paplašināt pakalpojumu spektru, attīstīt ūdenssaimniecību Lociku ciematā un atrast jaunus patērētājus. “Lociku ciemata iedzīvotājiem būs jāsamierinās ar to, ka pusotra gada garumā tiks pārbūvētas ielas, palielināta smagā transporta plūsma, var nebūt pieejami visi ceļi ārpus ciemata. Pusotrs gads ir termiņš, lai pilnībā uzbūvētu gan industriālo ēku, gan inženiertīklus, novada pašvaldībai jāizbūvē ceļš, kas atbalstīts šī projekta ietvaros. Ceļa būvniecība gan notiks nākamgad.”    

Īstenojot šo vērienīgo projektu, esot izredzes atjaunot arī nepabeigto daudzdzīvokļu ēku ceļa malā Locikos, šādu interesi jau izrādot kāda būvniecības kompānija. Atjaunotajā ēkā varētu nodrošināt dzīvesvietu būvniekiem un arī industriālā parka darbinieku ģimenēm.

“Mūsu novada Lāču pamatskola iegūs jaunus skolniekus, jo ir cerība, ka uz industriālo parku pārbrauks ģimenes ar bērniem, inženieri ar ģimenēm, tā būtu jauna attīstības elpa pašam Lociku ciematam, skolai, kultūras namam un infrastruktūrai.” Realizējot industriālā parka projektu, esot jādomā par dzelzceļa atzara izveidi un nākotnē pastāv iespēja atgriezties pie idejas par lidostas atjaunošanu.

Teksts, foto: Inese Minova

Domes sēde