Par platību maksājumu sezonas uzsākšanu

Pašvaldība

No šā gada 8. aprīļa līdz 22. maijam, ar samazinājuma koeficientu par katru nokavēto dienu līdz 15. jūnijam.
Lauku atbalsta dienesta klienti Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) var pieteikties platību maksājumu saņemšanai, aizpildot Vienoto iesniegumu.
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, dienests ir veicis izmaiņas klientu apkalpošanas darbā. Klientiem šobrīd nav iespējams saņemt klātienes konsultācijas un klātienes palīdzību. Visu nepieciešamo atbalstu klientiem dienests sniedz pa tālruni – šādi iespējams saņemt ne tikai konsultācijas, bet dienesta darbinieki tālruņa sarunas laikā klienta vietā var aizpildīt un iesniegt Vienoto iesniegumu.
Konsultācijas par pieteikšanos un palīdzību attālināti aizpildīt platību maksājumu iesniegumu var saņemt, zvanot uz Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes klientu apkalpošanas tālruni 65307091,vai e-pastu dienvidlatgale@lad.gov.lv .

Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai 2020. gadā pieejams LAD mājaslapā www.lad.gov.lv

Lauku atbalsta dienesta Informatīvais tālrunis ir 67095000 (darba dienās no 700-2000).

Top plāni kūdras ražotnei Nīcgalē