Pabeigta Naujenes tautas bibliotēkas jaunās ēkas rekonstrukcija

AKTUĀLI

Novembra izskaņā Kraujā tika pabeigta bijušā bērnu un jauniešu centra ēkas pārbūve par bibliotēku. Uz ēku, kas atrodas Daugavas ielā 34, pārcelsies Naujenes tautas bibliotēka, kas jau ilgus gadus atrodas novecojušās un laikmetam neatbilstošās telpās ēkā pāri ielai. Jaunā un izremontētā “gaismas pils” kalpos par Naujenes pagasta vietzīmi, kultūras, izglītības, informācijas un sabiedriskās saskarsmes centru.

“Projekts ir nozīmīgs mūsu pagasta iedzīvotājiem, bibliotēkas lasītājiem. Šīs būs tā vieta, kuru varēs apmeklēt visu vecumu iedzīvotāji. Būs iespējas gan izglītoties, gan lasīt, gan radoši izpausties. Plānojam dažādas mākslas izstādes, seminārus, lekcijas, koncertus,” teic Naujenes tautas bibliotēkas vadītāja Diāna Čiževska.

Remontdarbu ietvaros iekštelpās tika uzbūvēts balkons, nomainīti logi, durvis, iekārtotas visas nepieciešamās komunikācijas, ierīkota videonovērošana, signalizācija un iegādātas jaunas mēbeles.

Naujenes tautas bibliotēkas jaunās telpas ir tehniski un funkcionāli iekārtotas, veidojot “parka bibliotēkas” tipa bibliotēku ar vairākām interešu zonām – abonementa zona, lasītavas zona un bērnu zona. Turpina bibliotēkas vadītāja: “Abonementa zonā varēs ņemt grāmatas lasīšanai, lasītavā lasīt periodiskos izdevumus, kā arī izmantot brīvās pieejas datorus. Bērnu zonā varēs gan spēlēties, gan skatīties televizoru, lasīt grāmatas, radoši izpausties.”

Lietotāju apkalpošanas zāles balkona galerijā tiks izvietota nozaru un lasītavas literatūra, kā arī pieejama darba vieta ar datoru. Pasaules daiļliteratūra atradīsies zem balkona galerijas. Zāles centrā  izvietos lietotāju apkalpošanas leti, kurai pretī atradīsies latviešu literatūras plaukti. Gar logiem izvietos periodikas un disku plauktus. Būs iespēja izmantot datoru ar pieeju elektroniskajam katalogam un interneta lasītavas zonu ar četrām darba vietām. Lietotāju apkalpošanas zāles galā iekārtos bērnu un jauniešu zonu ar bērnu literatūras plauktiem, galdu, televizoru, vietu nelielu grupu darbam, izvietos arī vairākus krāsainus pufus. Bērniem būs pieejamas puzles, spēles, galdu spēles un pirmsskolas vecuma bērnu grāmatas. “Būs vesela siena, kuru varēs izmantot dažādu mākslas izstāžu veidošanai. Ekrānu un projektoru izmantosim dažādu semināru, kursu, pasākumu organizēšanai.” Gar logiem izvietoti plaukti novadpētniecības materiāliem.

Radošo nodarbību telpā ir paredzēta un iekārtota vieta nodarbību organizēšanai un inventāra glabāšanai, kas kalpos arī par bibliotēkas darbinieku atpūtas vietu.

Vienlaicīgi ēka varēs uzņemt līdz 69 lietotājiem. Bibliotēkā izvietos līdz 25 000 lielu izdevumu krājumu, kas palīdzēs atrisināt krājuma glabāšanas problēmu, jo vecajās telpās trūka vietas. Terase tiks izmantota āra aktivitātēm, lasīšanas veicināšanai, literāri muzikāliem pasākumiem, mākslas plenēriem, poētiskām kafejnīcām. Bibliotēka būs pieejama cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, jo ieejas priekšā ir izveidota speciālā rampa. Jaunatnei nodarbībām tiks piedāvāts 3D printeris un 3D pildspalvas. “Mēs plānojam sākt pārcelšanos uz jaunajām telpām 21. decembrī ar akciju “Grāmatu ķēde”. Vēlos paaicināt bibliotēkas lietotājus un interesentus piedalīties šajā pasākumā,” pauž D. Čiževska.

Bibliotēkas telpas atvērt iedzīvotājiem plāno 2023. gada martā.

Naujenes tautas bibliotēkas jaunās ēkas atklāšanas svētku „Atver durvis parka bibliotēkai!” piecu dienu pasākumu cikls iekļaus ne tikai atklāšanas svinīgo pasākumu, bet arī tikšanos ar rakstnieku, informatīvo lekciju un darbnīcu bērniem kopā ar Daugavpils sikspārņu centru, Z. Riekstiņas lekciju „Kā, rūpējoties par vidi, mēs parūpējamies par sevi”, lekciju “Vietējā vēsture cilvēku dzīvesstāstos” ar radošo darbnīcu sadarbībā ar Daugavpils Universitāti.

Atklāšanas pasākumā līdztekus jau esošajam pakalpojumu klāstam tiks prezentēti jaunie pakalpojumi un nākotnes ieceres. Saglabājot savu tradicionālo kultūrvietas nozīmībuvietējās kopienas dzīvē, Naujenes tautas bibliotēka atklāšanas pasākumu ciklā pozicionēs sevi kā zaļu un dabai draudzīgu vietu, kas atrodas ne tikai Hoftenbergas muižas parkā, bet arī ietilpst aizsargājamo ainavu apvidū „Augšdaugava”. Piecu dienu pasākumu cikls atklās tās darbības jomas, kas ir katras mūsdienīgas bibliotēkas pamatu pamats: lasītāja iepazīstināšana ar jaunāko literatūru un tikšanās ar autoriem, izglītošana par dažādām svarīgām tēmām, novadpētniecības nozīmīguma un ekoloģisko jautājumu aktualizēšana.

Ēka celta 1956. gadā kā Daugavpils rajona kultūras nams. No 1959. gada tas kalpoja par PMK-9 arodbiedrības klubu un bibliotēku līdz pat 1991.gadam. Līdz 1999. gadam tajā atradās Kraujas ciema klubs un kultūras nams, bet no 1999. līdz 2019. gadam Naujenes Jaunatnes un sporta centrs.

Naujenes tautas bibliotēkas abonementu skaits pārsniedz 600 iedzīvotājus.

Kopējās projekta izmaksas sastāda 390 592, 65 eiro. No tiem paši būvdarbi izmaksāja 356 191, 63 eiro.

Būvdarbus veica SIA “Vanpro”.

Naujenes tautas bibliotēkas vecajās telpās nākotnē varētu iekārtot telpas Naujenes Mūzikas un mākslas skolas daļai, jauniešu nodarbībām.

Teksts, foto: Dainis Bitiņš

Labklājības ministrijas organizētā radošo darbu konkursa “Vienlīdzība” laureātu apbalvošanas ceremonija