Ozolu stādīšanas akcija pie Stendera muzeja

AKTUĀLI

Lielās talkas rīts Stendera muzejā atnāca ar sauli un vēju, ar saulainiem smaidiem talcinieku sejās. Talkas lielais uzdevums bija novākt sabrukušo malkas šķūni, kas jau vairākus gadus bojāja muzeja pagalma izskatu.

Ar šīferi tika piekrauts pilns kravas vezums. Vēl viens spiediens un vecais šķūnis ir nogāzts. Atliek tikai baļķus sakraut kaudzē.

Bet plkst. 12.00 sākās ilgi izlolotās Vecās alejas atjaunošana. Aleja, kurā satiksies divi gara milži - Ernsts Gliks un Gothards Fridrihs Stenders. Divi mācītāji, kuri atstājuši paliekošu devumu latvietības apzināšanai mūsu senčiem - toreiz vienkāršiem dzimtcilvēkiem. Blakus Stendera ozolam tiks iestādīts Glika ozols.

Svētbrīdi vadīja Rēzeknes Sv. Trīsvienības draudzes mācītājs Artis Pētersons. Klātesot piedalījās arī Latvijas evaņģēliski - luteriskās baznīcas pārstāvji Agita Krastiņa un Lana Pelce, kas vienlaikus ir arī šī unikālā projekta vadītājas, Eglaines pagasta pārvaldes vadītājs Viktors Potjomkins, Lašu evanģēliski - luteriskās draudzes valde un draudzes locekļi, kā arī Eglaines pagasta darbinieki un paši eglainieši.

Pēc svētīšanas vārdiem vecā aleja tiek papildināta ar pieciem Glika ozoliem. Ozolus iestādīja mācītājs Artis Pētersons, Lašu draudzes valde - Maija Žigajeva, Ruta Usačova un Anita Naļivaiko, ilggadējie Lašu draudzes aktīvisti Olga un Andris Rešņi, LELB pārstāvji. Piekto ozolu iestādīja Eglaines pagasta pārvaldnieks Viktors Potjomkins. Vēl viens labs darbiņš padarīts. Un pēc labi padarīta darba visi klātesošie varēja mieloties sēžot pie ugunskura ar Talkas zupu.

Stendera piemineklī ir ierakstīti viņa vārdi: “Cik spēdams mācies grāmatu, tā prātu pacilā. Tā ved pie augstas gudrības, un godu sataisa”. Būsim gudra un izglītota tauta, kā to vēlēja Gliks un Stenders! Un lai Reformācijas 500. gadadienā Latvijā stādītie ozoli izplatās pa visu Latviju, kā izplatījās Dieva vārds caur Ernsta Glika tulkoto Bībeli.

Visdziļākie pateicības vārdi Eglaines pagasta pārvaldniekam Viktoram Potjomkinam par atsūtītajiem palīgiem un traktoru. Paldies visiem pagasta darbiniekiem, kas tik aktīvi ar savu darbu bija kopā ar mums.

Muzeju nakts Raiņa mājā Berķenelē