Novadā turpinās mājokļu siltināšanas projekti

AKTUĀLI

Laikā, kad laukā kļūst rudenīgi vēss, daudzdzīvokļu namu dzīvokļu īpašnieki biežāk sāk aizdomāties par savu māju atjaunošanu un siltināšanu.

Izrādīt iniciatīvu un iniciēt mājas atjaunošanu var ikviens dzīvokļa īpašnieks. Viss ir pašu rokās. Dažām mājām šo procesu piedāvā organizēt mājas apsaimniekotājs, pārējām mājām tas jāorganizē pašu spēkiem, izvirzot pilnvaroto personu, kurai jābūt juridiskam statusam. Pilnvarotā persona var būt, piemēram, dzīvokļu īpašnieku biedrība.

Gādājot par to, lai Daugavpils novada daudzdzīvokļu mājas tiktu uzturētas kārtībā, nezaudējot savu funkcionalitāti, novada dome jau vairākus gadus realizē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes veicināšanas pasākumu līdzfinansējuma programmu.

Tikai šogad apgūti 140 000 eiro no Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējuma daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes veicināšanas pasākumiem, taču šis nav pirmais gads, kad, pateicoties tai, tiek siltinātas novada daudzdzīvokļu mājas. Programma ir aktīva jau kopš 2012. gada.

Programma ir tik apjomīga, ka nākas risināt dažādus tehniskus un juridiskus jautājumus, sadarboties ar projektētājiem, pārraudzīt būvniecības darbus. Lai mājas atjaunošanas process noritētu raitāk, visā projekta gaitā palīdz namu apsaimniekotājs. Lēmumu par apsaimniekošanas funkciju nodošanu uzņēmumam, dzīvokļu īpašnieki var pieņemt paši. SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” apsaimnieko daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vairākos pagastos, arī dalība energoefektivitātes veicināšanas pasākumu līdzfinansējuma programmā tiem nav sveša.

Kā stāsta namu apsaimniekošanas uzņēmuma “Naujenes pakalpojumu serviss” jurists Sergejs Smirnovs, ik gadu paliek arvien vairāk to daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju, kas vēlas izmantot šo programmu, tādā veidā uzlabojot ēkas stāvokli.

Šogad programmas līdzfinansējums piešķirts energoefektivitātes pasākumu veikšanai Silenes ciemā, Skaistā ielā 12 un 14, Kalkūnes pagasta Kalkūnes ciema Ķieģeļu ielā 6, 8 un 10, Randenes ciema Randenes ielā 4 un Naujenes pagasta Vecstropu ciemā 18. novembra ielā 428.

Pērn programmas atbalstītas bija trīs daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Naujenes pagastā, aptverot šīm mērķim novada pašvaldības piešķirtos 37 554.61 eiro. Šīm mājām veikta jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltināšana, gala sienu siltināšana un apkures sistēmas atjaunošana.

Pavisam nesen noslēgusies daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 18. novembra ielā 428 ārējo sienu siltināšana Naujenes pagasta Vecstropu ciemā. Būvdarbus veica SIA “Builder industry”. Nesaktoties uz to, ka dotā ēka ekspluatācijā tika nodota 1981. gadā, šo gadu desmitu laikā tās ārējās sienās jau parādījušās plaisas, kā rezultātā tika novēroti būtiski siltuma zudumi. Aukstajos ziemas mēnešos mājas iedzīvotājiem par kvadrātmetru bija jāmaksā teju 2 eiro. Tiek lēsts, ka ēkas siltināšanas rezultātā siltuma zudumi samazināsies par 10 procentiem.

SIA “Builder industry” valdes priekšsēdētājs Artūrs Čipats stāsta: “Tā siena, kas atrodas tuvāk mežam, bija diezgan sliktā stāvoklī, jo tai blakus ir daudz koku, kuru dēļ tā atrodas ēnas pusē. Radušās mitruma ietekmē ķieģeļi sāka drupt. Tieši skartākajā ēkas pusē sākumā tika atjaunota gala siena, tās apmetums un tikai pēc tam sākām veikt siltināšanas darbus. Četras gala sienas tika siltinātas ar apmetumu, savukārt tai gala sienai, kas ir tuvāk mežam, turpmākai ēkas ekspluatācijai projektētājs ir izvēlējies četras cementa loksnes”.

Kā norāda būvnieks, bieži vien mājas dzīvokļu īpašniekiem ir grūti izšķirties par labu renovācijas darbiem, jo daļai no viņiem rada bažas jautājuma finansiālā puse un traucē nespēja izvērtēt kopējo ainu un domāt ilgtermiņā.

“Bieži vien, nākot uz sapulcēm, sanāk daudzi dzīvokļu īpašnieki, un katram no viņiem ir savas domas šajā sakarā. Īpaši gala sienu siltināšanas nepieciešamību neizprot ne malējo dzīvokļu īpašnieki. Taču ir jāsaprot, ka kopējais siltumenerģijas patēriņš tiek aprēķināts visai dzīvojamai mājai kopā – siltumapgādes uzņēmums no ēkā uzstādīta skaitītāja nolasa rādītājus par patērēto siltumenerģijas daudzumu, sareizina šo lielumu ar siltumenerģijas tarifu un nosūta ikmēneša rēķinu namu apsaimniekotājam. Jo vairāk siltumenerģijas patērēts, jo lielāks būs gala maksājums un otrādi – samaksa būs zemāka pie neliela siltumenerģijas patēriņa”, tā A. Čipats.

Dzīvojamās mājas 18. novembra ielā 428 kopējās projekta izmaksas sastāda gandrīz 70 000 eiro, no kuriem teju 40 000 eiro ir novada pašvaldības līdzfinansējums. Būvdarbu izmaksas, aizdevuma pamatsummu un procentus dzīvokļu īpašniekiem būs jāsedz septiņu gadu laikā, piemaksājot papildus 0,07 eiro centus mēnesī par vienu dzīvokļa kvadrātmetru pie esošās dzīvojamās mājas maksas, kas pašlaik ir 0,32 eiro centi.

Daugavpils novada skolotāji svin savus profesionālos svētkus