Novadā notika amatierteātru saiets “Spēlējam kopā”

AKTUĀLI

23. septembrī Augšdaugavas novada Sēlijas pusē notika amatierteātru saiets “Spēlējam kopā”. Saietā piedalījās gan Augšdaugavas novada amatierteātri, gan ciemiņi.

Pilskalnes pagasta Doļnajas ciema Kultūras namā varēja skatīt 2 B.Jukņevičas skečus “Kandža” un “Baumas”, ko rādīja Nīcgales pagasta amatierteātris “Kvēlošās sirdis” (režisore Dace Skutele) un   Dubnas pagasta amatierteātris “Mulda”, režisore Marija Umbraško

Subatē Smilšu un Skolas ielas krustcelēs varēja skatīt Augšdaugavas novada Kultūras centra “Vārpa” teātra trupas “Trešais variants” uzvedumu “I.Ziedonis. Epifānijas.”  (režisore Inta Uškāne).

Gleznainā Subates ezera krastā  Dvietes amatierteātris “Nebēdnieki” rādīja izrādi V. Fjodorova “Vasarsvētku jampadracis” (režisore Virgīnija Fjodorova)

Tālākie ciemiņi Bauskas novada Codes pagasta amatierteātris “Spēlētprieks” (režisore Solvita Rotberga) Bebrenes Kultūras namā skatītājus priecēja ar izrādi R. Blaumanis “No saldenās pudeles”.

Dvietes pagasta iedzīvotāji vēroja Līksnas pagasta amatierteātra “Maskas” (režisors Māris Korsiets) iestudēto Elizabetes Haferes lugu  “Godsymta lopsu medeibys”.

Īpašs prieks visiem amatierteātru aktieriem bija tikties Ilūkstē, kur Jauniešu kvartālā notika aktiera Jēkaba Reiņa monoizrāde “Saruna ar skatītājiem”. Tā izvērtās par lielisku aktiermeistarības stundu visiem klātesošajiem.  

Ilūsktes Kultūras un mākslas centrā Rēzeknes tautas teātris (režisore Māra Zaļaiskalns) stāstīja grafisku stāsts “Sibīrijas Haiku” pēc J. Viles grāmatas motīviem, kas izcēlās ar savu tēmas aktualitāti mūsdienu politiskajos apstākļos Baltijā, Eiropā un pasaulē.

Amtierteātru saietu organizēja Augšdaugavas novada Kultūras pārvalde, sadarbībā ar Ilūkstes Kultūras un mākslas centru, Pilskalnes, Bebrenes, Dvietes, Subates pārvaldēm.

Saiets notika Augšdaugavas novada lielāko pasākumu mērķprogrammas ietvaros.

Augšdaugavas novada Kultūras pārvalde

Līksnas dievnams uzsāk labdarības koncertu maratonu