Novada jaunieši piedalījās kvesta spēlē “Novada dārgumi: Apslēpto bagātību medības”

AKTUĀLI

17. augustā 8 komandas no Kalkūnes, Višķu, Skrudalienas un Ilūkstes jauniešu attīstības centriem piedalījās izzinošajā kvesta spēlē “Novada dārgumi: Apslēpto bagātību medības”, kura realizēta jaunatnes iniciatīvu projekta “Attīsti sevi!” ietvaros.

Aktivitātes mērķis bija iesaistīt Augšdaugavas novada jauniešus Kalkūnes, Sventes un Medumu pagastu vēstures, kultūras un dabas izzināšanā, dažādot jauniešu brīvā laika pavadīšanu, neformālā vidē saliedēt jauniešu kopienu.

Kvests notika Raiņa mājā Berķenelē, kur jauniešiem bija iespēja neformālā vidē uzzināt par Jāņa Raiņa bērnības gadiem, daiļradi un iepazīt vietu, kurā rakstnieks pavadījis 9 savas dzīves gadus. Tālāk visi kopā devās uz Medumiem, kur kvests turpinājās Medumu parka teritorijā un Pirmā Pasaules kara muzejā, kur jaunieši iepazina parka dabu, Medumu, Kalkūnes un Sventes pagastu vēsturi, muzejā notika Pirmā Pasaules kara vēstures un saiknes ar Medumiem izzināšana, ka arī katrs jaunietis pats izgatavoja magoni muzeja ekspozīcijai. Pēc piesātinātas programmas jauniešiem tika piedāvāta skābeņu zupa, gatavota uz ugunskura.

Pateicamies visiem kvesta dalībniekiem par aktīvu iesaisti kvesta uzdevumu izpildē! Īpašu paldies gribam teikt Raiņa mājai Berķenelē, Pirmā Pasaules kara muzejam Medumos un Kalkūnes Pagasta pārvaldei par atbalstu un nenovērtējamās palīdzības sniegšanu!!!

Projekta “Kvesta spēles jauniešiem” mērķis ir veicināt Augšdaugavas novadā jauniešu saliedēšanas aktivitāšu dažādošanu, izmantojot kvesta spēles kā neformālas izglītības metodi. Projekta ietvaros tiks realizētas vēl 2 kvesta spēles.

Projekts “Kvesta spēles jauniešiem” tiek realizēts Augšdaugavas novada jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa “Attīsti sevi!” ietvaros.

Andrejs Rucko, jaunatnes lietu speciālists

Apkopoti dati par vētras radītajām izmaksām