Notiks Augšdaugavas novada jaunatnes salidojums

AKTUĀLI

26. - 27. augustā mācību poligonā “Meža Mackeviči” Vaboles pagastā, Augšdaugavas novadā notiks viens no lielākajiem novada jaunatnes pasākumiem – Jaunatnes salidojums!

Pasākuma mērķis - Veicināt Augšdaugavas novada jauniešu lietderīgā brīvā laika organizēšanu un prasmju attīstīšanu jauniešos, kā arī rosināt jauniešu piederības sajūtu novadam.

Salidojuma laikā ir ieplānotas sporta sacensības, diskusijas un sarunas, radošās aktivitātes, izglītojošās lekcijas par ieroču un ekipējuma displeju.

Salidojuma dalībnieku vecums: 15 - 25 gadi.

Informācijai: olesja.nikitina@augsdaugavasnovads.lv, 65437663.

Aktivitātes tiek īstenotas projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/070 “Pasākumi vietējas sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Augšdaugavas novadā” ietvaros.

Jaunatnes salidojums tiek organizēts projekta “Politiķis ir tikai cilvēks” ietvaros. Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023. - 2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Demenes pagasta svētki aicina!