Notika Pašvaldības nolikuma izstrādes darba grupa

AKTUĀLI

10. jūlijā Daugavpils novada domē notika Pašvaldības nolikuma izstrādes darba grupa. Iepriekšējā darba grupas tikšanās reizē tika skatīta Pašvaldības nolikuma 1. daļa, kas skar Daugavpils novada pašvaldības teritoriālo iedalījumu, pašvaldības domes un administrācijas struktūru. Šodienas darba grupas tikšanās laikā pārrunāti jautājumi, kas nosaka domes pastāvīgo komiteju kompetenci, to darba organizāciju un nodrošinājumu.

Vera Gurtajute no Kauņas pārved 3 zelta medaļas