Noslēgusies Skatuves runas video konkursa 2. kārta

AKTUĀLI

Katru gadu, veicinot pilsonisko līdzdalību, kultūras izpratni un pašizpausmes mākslā lietpratību, bērni un jaunieši tiek aicināti piedalīties Skatuves runas video konkursā. Lai arī šajā mācību gadā klātienē pasākumu rīkošana bija ierobežota, tas netraucēja attālināti īstenot vairākas aktivitātes interešu izglītībā gan novadā, gan valstī.  

Skatuves runas video konkursa otrajai kārtai no Augšdaugavas novada tika nosūtīti 6 augstāko pakāpi ieguvušo dalībnieku video materiāli. Dalībnieki kopā ar skolotājiem bija izvēlējušies tematiski daudzveidīgus un aizraujošus gan klasiķu, gan mūsdienu autoru dzejoļus un prozas darbus par skolēniem aktuālām tēmām.

Skatuves runas 2. kārtai katra dalībnieka iesūtīto video materiālu izvērtēja kompetenta Valsts izglītības satura centra (VISC) izveidota ekspertu komisija: VISC nodaļas vecākā referente un režisore Dace Jurka, režisore un pedagoģe Dace Liepniece, režisore un pedagoģe Anna Jansone.

Saskaņā ar ekspertu komisijas lēmumu Augšdaugavas novada pārstāvji ieguva šādas vietas:

  • Augstākā pakāpe Kristeram Kuosam(skol. Lilita Bērziņa) no Ilūkstes Raiņa vidusskolas.
  • I pakāpe Vitai Ivanovai(skol. Mairita Rimoviča) no Ilūkstes Raiņa vidusskolas, Jurim Lāčauniekam(skol. Iveta Lazareva) no Špoģu vidusskolas, Marekam Bērziņam(skol. Inguna Velika) no Vaboles vidusskolas.
  • II pakāpeElizabetei Vernerei(skol. Ilona Vasiļjeva) no Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas un Esterei Skrupskai (skol. Kristīne Kucina) no Vaboles vidusskolas.

Apsveicam visus dalībniekus ar panākumiem!

Paldies visiem konkursa dalībniekiem un skolotājiem par priekšnesumu sagatavošanu un dalību Skatuves runas konkursā!

Konkursu rīko Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Augšdaugavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldi.

Inese Zuģicka IP metodiķe

Velobrauciens Bebrenē