Norisinājās dienas nometne “Iespēja tev un man!”

AKTUĀLI

No 16. līdz 18. augustam Maļinovas pagasta saietu namā norisinājās dienas nometne "Iespēja tev un man!", Višķu, Dubnas, Maļinovas un Ambeļu pagasta jauniešiem.

Nometnes mērķis bija veicināt jauniešu pašiniciatīvu nodarboties ar sportu un ievērot veselīgu dzīvesveidu, rosināt jauniešu lietderīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanu caur neformālo izglītību un rosināt lokālās piederības apziņas un patriotisma aktualizēšanu.

Triju dienu laikā jaunieši piedalījās dažādās aktivitātēs, pateicoties kurām, jaunieši tika iepazīstināti ar veselīgu dzīvesveidu un tā iekļaušanu ikdienā, kā arī tika iepazīstināti ar neformālās izglītības iespējām. Veicot dažādas aktivitātes jaunieši sadarbojās komandās, dalījās ar savām idejām un viedokli, meklēja kompromisus, izpaudās radoši, sportoja un lietderīgi pavadīja savu brīvo laiku. Pateicoties aktivitātēm, jaunieši ne tikai uzzināja daudz jauna un iemācījās, bet arī iepazina viens otru, un kļuva daudz saliedētāki.

Dienas nometne “Iespēja tev un man!” tika realizēta Augšdaugavas novada jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa “Attīsti sevi!” ietvaros.

Višķu jauniešu attīstības centra
Brīvprātīgā jauniete
Kristīne Grigorjeva

Mājas kafejnīcu dienas Vecsalienā