No augusta sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs “Cinīšos” būs augstāks

AKTUĀLI

Sakarā ar dabas resursu nodokļa likmes palielināšanu no 2023. gada sākuma, pavasarī SIA “AADSO”, kas apsaimnieko sadzīves atkritumu poligonu “Cīnīši”, savāc un izved uz šo poligonu sadzīves atkritumus Daugavpils un Augšdaugavas novada teritorijās, iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) izvērtēšanai jauno sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu. SPRK to ir izskatījusi un pieņēmusi lēmumu, ka no 2023. gada 1. augusta tarifam ir jāpieaug līdz 115,35 EUR/t līdzšinējo 70,86 EUR/t (bez PVN).

“Dabas resursu nodokļa (DRN) likmi valsts palielina katru gadu. Turklāt, šogad pēc Valsts vides dienesta lēmuma kardināli tika mainīta poligonā ievesto sadzīves atkritumu šķirošanas procesa gaitā iegūtā tehniskā komposta proporcija, kuru drīkstēja izmantot kā poligona šūnu pārklājuma materiālu bez papildus DRN nomaksas. Ja agrāk mēs maksājām dabas resursu nodokli tikai par tiem atkritumiem, kurus faktiski apglabājām poligonā, bet 40% no šķirošanas procesā izbirstošiem mazās frakcijas atkritumiem varējām izmantot kā pārklājumu apglabājamajiem atkritumiem, par to DRN nemaksājot, tad šobrīd šī atļautā daļa ir samazināta līdz 20%. Proti, par pārējo mazās frakcijas atkritumu daļu arī jāmaksā DRN. Līdz ar energoresursu cenu pieaugumu un saimnieciskas darbības izmaksu kāpumu tas noveda pie neizbēgama sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa palielinājuma, ko jau ir izskatījusi un apstiprinājusi SPRK”, skaidro SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” valdes loceklis Aivars Pudāns.

Līdz ar sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa palielināšanos, nemainot noteikto pašvaldības nešķiroto sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecību, paaugstināsies arī maksa, ko Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada iedzīvotāji maksā SIA “AADSO” par sadzīves atkritumu izvešanu.

Maksas pieaugums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Augšdaugavas novada iedzīvotājiem būs 31% liels, proti, par 1m3 sadzīves atkritumu izvešanu apglabāšanai poligonā “Cīnīši”  no 2023. gada 1. augusta būs jāmaksā 24,23 EUR (bez PVN) pašreizējo 18,44 EUR (bez PVN) vietā.

Višķos norisināsies Zemessardzes 31. vasaras sporta spēles