NBS PERSONĀLA APMĀCĪBAS POLIGONĀ “MEŽA MACKEVIČI”

Pašvaldība

Laikā posmā no 01.05.2019. līdz 12.05.2019. un no 18.05.2019. līdz 31.05.2019. Daugavpils novadā, Vaboles pagasta teritorijā, Zemessardzes 34.Artilērijas bataljona poligona “Meža Mackeviči” šautuvēs tiek plānotas apmācības, kurās tiks izmantota kaujas munīcija, tāpēc, augstākminētajā laika posmā tiks izmantoti meža kvartāli Nr. 271, 272, 273, 280, 281, 282, 283, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313  drošības apķēdējuma izveidošanai uz šaušanas vingrinājumu izpildes laiku un apmācību aktivitātēm.

Papildus augstākminētajam, laikā no 01.05.2019. līdz 31.05.2019. poligona apkārtnē tiek plānotas arī apmācības bez kaujas munīcijas izmantošanas sekojošos meža kvartālos  Nr. .: 261, 269, 262, 278, 288, 289, 303, 304, 101, 102, 260, 268, 277, 287, 302, 100, 259, 267, 276, 286, 301, 99, 258, 266, 275, 285, 300, 98, 257, 265, 274, 284, 299, 97, 264, 273, 283, 298, 263, 272, 282, 297, 271, 281, 296, 309, 270, 280, 292, 279, 291, 295, 308, 290, 294, 307, 293, 306, 305, 312, 311, 313, 310, 154, 316, 161, 322,, 175, 333, ceļš 280.

Visu apmācību laikā, augstākminētajā apvidū, pārvietosies militārais transports, bruņotas militārpersonas, tiks izmantota salūtmunīcija (mācību munīcija),  dažādi imitācijas līdzekļi.

Novada komanda ieguva 1.vietu Latvijas jauniešu čempionātā svarbumbu celšanā U-16, U-18