Naujenes tautas bibliotēkā norisinājās skaļās lasīšanas sacensību I kārtas fināls!

Izglītība

19. februārī Naujenes tautas bibliotēkā notika "Nacionālās skaļās lasīšanas sacensību" I kārtas fināls. Konkursā piedalījās  5. un 6. klašu skolēni no Naujenes un Lāču pamatskolām, Daugavpils Tehnoloģiju liceja un Daugavpils 3. vidusskolas.

Sacensības atklāja Naujenes pamatskolas 7. klases skolniece INNA IVANOVA, kura pagājušo gadu kļuva par Latvijas skaļās lasīšanas čempioni. Inna novēlēja veiksmi konkursa dalībniekiem un nolasīja fragmentu no Vizmas Belševicas grāmatas “Bille”. Sacensību dalībniekiem skolasbiedru un žūrijas priekšā trīs minūšu laikā bija jānolasa fragments no paša izvēlētās grāmatas, kura viņuprāt ir visinteresantākā un visaizraujošākā. Izvēlēties piemērotu lasāmvielu palīdzēja Naujenes pamatskolas skolotāja un Lasīšanas sacensību koordinatore Inese Locika, Lāču pamatskolas latviešu valodas skolotāja Zinaīda Šumska un Naujenes tautas bibliotēkas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka.

Skolēnu lasītprasmi vērtēja žūrija: Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne, Daugavpils novada bibliotēku metodiskā centra vadītāja Marina Baranovska, Naujenes novadpētniecības muzeja vecākā speciāliste Māra Kampāne. Žūrija skolēnu uzstāšanos vērtēja pēc noteiktiem kritērijiem: uzsvaru lietošana, lasīšanas temps, balss atbilstība sižetam, vai veidojas acu kontakts ar auditoriju, priekšnesuma saprotamība un fragmenta izvēle.

Žūrijai bija ļoti grūts uzdevums izvērtēt pašu labāko, tas nebija viegli. Tomēr izvērtējot visus par un pret žūrija nonāca pie kopsaucēja.

Par Naujenes pagasta Skaļās lasīšanas čempionēm kļuva Naujenes pamatskolas 5. klases skolniece DIĀNA LAPIŅA, kura lasīja fragmentu no Dangoles Kandrotienes grāmatas “Skapja stāsti” un Lāču pamatskolas 6. klases skolniece ALISIJA OVČIŅŅIKOVA, kura izvēlējusies fragmentu no Eleonoras H. Porteres grāmatas “Polianna”. Meitenes pārstāvēs Naujenes pagastu reģionālajā skaļās lasīšanās finālā Daugavpils novada kultūras centrā 19. martā. Naujenes tautas bibliotēkas Lasīšanas sacensības I kārtas fināla 2.vietu saņēma Lāču pamatskolas 6. klases skolniece ALĪNA ĻEONOVA un 3. vietu Naujenes pamatskolas 6. klases skolniece KSENIJA PANOVSKA. Diplomus par dalību žūrija pasniedza Daugavpils 3. vidusskolas skolniecei Olgai Jukumai, Daugavpils Tehnoloģiju liceja skolniecei Annai Šostakai, Lāču pamatskolas skolniecei Viktorijai Silovai un Naujenes pamatskolas skolniecēm Anželikai Siņķevičai un Evelīnai Ņukšai.

Apsveicam visus sacensību dalībniekus!!!

Izsludina konkursu arhitektūras pieminekļu un kultūras mantojuma objektu saglabāšanai