Naujenes pamatskolā turpinās projekts “PUMPURS”

Izglītība

2021./2022. mācību gada  1. pusgadā Naujenes pamatskolā turpinās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizācija. Šī mācību gada I semestrī projektā mūsu skolas pieci pedagogi sniedza individuālās konsultācijas sešiem 6.-9.klašu skolēniem.

Uzsākot darbu, pedagogi individuālajās sarunās ar skolēniem pievērsa lielu uzmanību  problēmas noskaidrošanai. Konstatējot problēmu, tika izvirzīti sasniedzami mērķi situācijas uzlabošanai. Kopīgi ar skolēnu tika sastādīts individuālais plāns un tā realizēšanas iespējas laikā. Noteikti skolēna patstāvīgi veicamie darbi, skolotāja atbalsts, ko skolēns sagaida no pedagoga.

Mūsu skolas skolēni, kas iesaistījušies projektā, atzīmē, ka darbošanās individuālajās konsultācijās palīdz apgūt iepriekš iekavēto, mazināt Covid-19 pandēmijas laika ierobežojumu radīto negatīvo ietekmi, mācību stundās nesaprasto vielu, uzlabot mācību rezultātus. Gan skolēni, gan viņu vecāki  atzīst, ka individuālās konsultācijas palīdz ne tikai apgūt iepriekš iekavēto mācību vielu, bet arī ikdienā apgūstamās tēmas, kuras klasē mācoties ir grūtāk uztvert, jo nepieciešama individuāla pieeja, papildus skaidrojums, garāks laiks, pildot dažādus uzdevumus. Skolēni jūtoties daudz drošāk attiecīgajā mācību priekšmetā, kad mācās individuāli, klātesot tikai pedagogam, kuram viņš uzticas.

Ceram, ka sniedzot individuālu atbalstu izglītojamajiem, skolēni kļūs atbildīgāki, patstāvīgāki, organizējot savu mācību darbu un apgūstot nepieciešamās zināšanas, lai varētu turpināt izglītību nākamajā klasē vai nākamajā izglītības pakāpē.

Ligita Kursiša, projekta “PuMPuRS” koordinatore Naujenes pamatskolā

Konkurss skolēniem “Augšdaugavas novada kultūras mantojuma vērtību izpēte”