Naujenē ir iespēja nodarboties ar brīvo cīņu, novusu un armvrestlingu

Pagastu un pilsētu ziņas

Naujenes kultūras centra sporta zāle, Locikos, Muzeja ielā 6, atvērta aktīvai brīvā laika pavadīšanai un sporta nodarbībām brīvajā cīņā, novusā, kā arī armvrestlingā.

Brīvās cīņas nodarbības bērniem no 7 – 14 gadiem organizē Daugavpils novada sporta skola un treneris Andrejs Andrijanovs, kura audzēkņi regulāri piedalās un gūst godalgotas vietas dažāda līmeņa sacensībās, kā Latvijā, tā arī ārvalstīs. Brīvā cīņa ir dinamisks cīņas veids, kur galvenais uzdevums ir piespiest pretinieku pie paklāja ar abām lāpstiņām. Brīvā cīņa ir vispusīgs spēju attīstīšanas līdzeklis, kas veicina tādu bērna fizisko īpašību uzlabošanu, kā spēks, lokanība, koordinācija, izturība, kā arī veicina psiholoģisko noturību.

Novusa nodarbības vada Naujenes pagasta pārvaldes sporta treneris Jānis Melders, tā ir spēle, kas attīsta fiziskos dotumus, loģisko un telpisko domāšanu. Novuss ir vienkārša, bet tajā pašā laikā, sarežģīta spēle, kur liela nozīme ir spēlētāja tehniskajai sagatavotībai un koncentrācijas spējām, kā arī nepieciešama stingra roka, lai tevis raidītais kauliņš sasniegtu mērķi. J. Melders ir vairākkārtējs Daugavpils novada un Latvijas novusa čempionātu uzvarētājs.

Tāpat kā novusā, stingra roka nepieciešama arī armvrestlingā. Armvrestlinga treniņus jauniešiem no 14 gadu vecuma organizē un vada Naujenes pagasta pārvaldes sporta pasākumu organizators Sandris Šedis, kurš ir viens no vadošajiem šā sporta veida pārstāvjiem Latvijā. Armvrestlings ir strauji augošs sporta veids, kas sevī apvieno kā ātruma, tā arī spēka īpašības, veicina cilvēka fizisko un garīgo spēju attīstību, kur liela nozīme ir tieši sportista tehniskajai sagatavotībai.

Katru darba dienu no plkst. 16.00 līdz 20.00 ir iespēja apmeklēt trenažieru zāli.

Aicinām Naujenes pagasta un Daugavpils novada iedzīvotājus pieteikties nodarbībām, lai sportotu, uzlabotu savu veselību un vienkārši labi pavadītu brīvo laiku! Tiekamies treniņos!

Naujenes pagasta sporta pasākumu organizators Sandris Šedis
Tālrunis 65476851.

Uzdod jautājumu pašvaldībai