Mums ir svarīgs katrs viedoklis!

AKTUĀLI

Cienījamie novada iedzīvotāji! Aicinām jūs iesniegt Daugavpils novada domē savus jautājumus, ierosinājumus un priekšlikumus par pašvaldības darbību. Izsakiet savu viedokli vai uzdodiet jautājumu Daugavpils novada domes vadībai, deputātiem vai nozaru speciālistiem. Jautājumus var uzdot gan anonīmi, gan arī norādot savu vārdu un kontaktus, uz kuriem vēlaties saņemt atbildi.

Savu jautājumu vai ierosinājumu varat sūtīt elektroniski uz e-pastu vestis@dnd.lv, vai arī sūtīt pa pastu Daugavpils novada domei, adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, ar norādi “Jautājums pašvaldībai”. Atbildes uz jautājumiem tiks publicētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv un ikmēneša informatīvajā izdevumā “Daugavpils Novada Vēstis”.

Mums ir svarīgs katrs viedoklis!

Naujenes pagasta seniori atvadījās no 2019. gada