Mikeļdienu jampadracis Aglonā

Izglītība

25.septembrī Vaboles vidusskolas 1.-4.klašu un 5.-8.klašu deju kolektīvi “Kukainīši” piedalījās Mikeļdienas jampadracī Aglonā. Dejotāji Miķeļus svinēja apvienojot saulgriežu svinības, kur godināts tika Miķelis (kolektīvā ir viens Miķelis) un ražas novākšanas izdarības (konkursi, ticējumi, aktivitātes saistītas ar Mikeļdienas tradīcijām u.c.).

Pēc tam dejotāji piedalījās večerinkā pie Mikeļa babas (Maizes muzeja vadītājas Vijas Kudiņas). Dejotāji un viņu vecāki kopā ar tautas muzikantiem jestri dejoja un dziedāja. Nogaršoja maizīti un baudīja siltu rudens zupu.

Paldies Aglonas radošo industrijas centram. Īpašs paldies mūsu dejotāja Mikeļa babai, Maizes muzeja vadītājai Vijai Kudiņai!

Ināra Podniece, Vaboles vidusskolas interešu izglītības skolotāja

Novada skolu sacensības futbolā