Miķeļdienas gadatirgus Kalupē

AKTUĀLI

30.septembrī no plkst.8.00 līdz 14.00 aicinām gan tirgotājus, gan pircējus  uz Miķeļdienas gadatirgu Kalupē (futbola laukumā).

Plkst. 10.00 Koncerts - ,,Miķelis atgriežas”. Piedalīsies pašdarbnieku kolektīvi:  Ambeļu folkloras kopa ,,Speiga", Maļinovas  vokālais pulciņš ,,Ivuški”, Vārkavas deju kolektīvs ,,Pašām patīk”, Kalupes folkloras kopa "Kolupkas", vīru vokālais ansamblis ,,Čvartaks” un  Eiropas deju kolektīvs ,,Balance”(hokeja laukumā).

Plkst. 12.00 Ielūdz Andris Baltacis

Plkst. 20.00 Rudens groziņballe kopā ar Ingrīdu un Normundu (Kalupes pagasta pārvaldes ēkā)

Piepūšamās atrakcijas bērniem, loterija, konkursi-garšīgākais siers un lielākais ķirbis, stabā kāpšana....

Konkurss "Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam"