Meklēs investorus bijušās Raudas internātpamatskolas ēkai

AKTUĀLI

17. augustā notika Augšdaugavas novada Tautsaimniecības komitejas izbraukuma sēde bijušajā Raudas internātpamatskolā, kuras laikā sprieda par šī nekustamā īpašuma attīstības iespējām.

Šobrīd ēka netiek izmantota, taču ziemā tā tiek kurināta, lai nepasliktinātos tās tehniskais stāvoklis. Gada laikā tiek iztērēta pamatīga summa, uzturot ēku, kurai pašreiz nav pielietojuma.

Kā viens no variantiem tika izskatīta ideja par pansionāta izveidi skolas ēkā. Jau iepriekš, konsultējoties ar SIA “Veselības centrs Ilūkste” vadītāju Zandu Bucenieci - Zībergu, tika secināts, ka ēka nav piemērota pansionāta izveidei. Vizuāli un tehniski ēka ir ļoti labā stāvoklī, bet tā nav piemērota pansionāta vajadzībām. Būs nepieciešami lieli finansiāli ieguldījumi, lai telpas varētu pielāgot atbilstoši senioru vajadzībām. Ir vērojams arī darbinieku trūkums.

Raudas skola atrodas tālu no Šēderes pagasta centra, no Ilūkstes un Daugavpils, turklāt sabiedriskā transporta nepieejamības un ceļu stāvokļa dēļ, nebūs iespējams nodrošināt nepieciešamo darbinieku skaitu potenciālā pansionātā. Vēl viens arguments pret pansijas izveidi ir piederīgo nokļūšana līdz skolas ēkai. Apzinātie klienti atsakās stāties rindā uz vietu pansionātā, grūtas pieejamības dēļ.

Ņemot vērā šos argumentus, tika pieņemts lēmums atkārtoti izvietot sludinājumu, ne tikai Latvijas nekustamo īpašumu tirgū, bet aptvert arī Polijas un Vācijas nekustamo īpašumu portālus, palielinot iespēju atrast nopietnu investoru.

Īpašumā ietilpst 18 būves: skolas ēka, garāža, pagrabi, šķūņi, kūts, mācību ražošanas darbnīcas, pirts, noliktavas un hlorētava, kā arī mežs un lauksaimniecības zeme. Skolas tehniskais stāvoklis ir novērtēts kā apmierinošs un labs.

Tautsaimniecības komitejas izbraukuma sēdes vadītājs Maigurs Krievāns: “Mēs izvērtējām iespējas, ko varētu ar šo ēku darīt, bet tomēr mēs saprotam attālumu no Ilūkstes un Daugavpils. Līdz ar to, pieņemts lēmums šo ēku mēģināt pārdot vēlreiz izsolē, maksimāli reklamējot dažādos nekustamo  īpašumu portālos. Ļoti ceram, ka šī ēka būs pievilcīga kādam no investoriem. Šis ir iespēju laiks, jo ļoti daudziem pietrūkst brīvības sajūtas, ko var šī vieta var sniegt. Šeit netālu ir Zarasu pilsēta Lietuvā, ceram, ka arī ceļu infrastruktūra uzlabosies. Iespējas šeit būs. Tik tiešām, ēka ir ļoti labā stāvoklī, celta Ulmaņa laikos, ar ļoti skaistu fasādi. Ceram, ka ne tikai zemei, bet arī ēkai atradīsies jauns saimnieks!”.

Teksts, foto: Māra Multiņa

Atpūtas vakars Silenes kultūras namā