Mācību semināri Daugavpils novada kultūras centrā ”Vārpa”

AKTUĀLI

Daugavpils novada kultūras centrā ”Vārpa” Dobeles ielā  30, Daugavpilī  Valsts Kultūrkapitāla fonda Latgales kultūras programmas projekta “Mācību semināri Latgales reģiona kultūras darbiniekiem” ietvaros notiks mācību semināri:

2019.gada 8.oktobrī plkst. 12.00 - 16.30

”Starpkultūru komunikācija”. Semināra dalībnieki gūs zināšanas par kultūras inteliģenci starpkultūru sabiedrībā, par dažādu kultūru un mentalitāšu atšķirībām un par pozitīvas komunikācijas iespējām multikulturālā sabiedrībā.

2019.gada 14.oktobrī plkst. 12.00 - 16.30

”Kultūras pakalpojumu tirgzinības” Semināra dalībnieki apgūs prasmes analizēt kultūras pakalpojuma pieprasījuma un piedāvājuma attiecības kultūras pakalpojumu tirgū, tiks runāts par mērķauditorijas interešu izprašanu un klientu apmierinātības līmeni.

Semināri ir bezmaksas, bet vietu skaits ir ierobežots. Iepriekšēja pieteikšanās obligāta (terezija.ubele@dnkp.lv).

Noritēja pirmā tikšanās projekta “DNJ StartUp” projekta gaitā