Mācāmies izzināt dabu

Izglītība

Oktobrī Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķītis" piecgadnieki un sešgadnieki turpināja izzināt rudens dabu, vēroja rudenīgās krāsas dabā, kā arī izbaudīja pastaigas un mācību ekskursijas uz tuvāko mežu un parku.  Ekskursiju laikā bērni atkārtoja  drošības noteikumus, uzzināja kā uzvesties mežā. Pētīja, mērīja un salīdzināja koka stumbrus, meklēja sēnes un centās saskatīt ko jaunu.

Savukārt četrgadnieki devās mācību ekskursijā uz Hoftenbergas parku, lai meklētu šai vietai visraksturīgākos dabas materiālus. Ekskursijas noslēgumā tapa “Dabas dārgumu kaste”. Šajā grupā tika īstenots interesants mērīšanas projekts. Bērni uzzināja, ka mērīt var ne tikai ar mērlenti, lineālu, bet arī ar āboliem. Katram bija iespēja izmērīt sava auguma garumu ābolos un aizpildīt tabulu “Cik ābolu garš es esmu?”

Oktobris ļāva bērniem turpināt rotaļāties ar krāsainām rudens lapām un veidot laukumiņiem skaistus rotājumus.

Autors: Vita Franckeviča

Koncerts "Mana Latvija, mana zeme" Bebrenē