Lielajā talkā sāk veidot jaunu velomaršruta posmu Daugavas lokos

AKTUĀLI

Šogad Daugavpils novadā prioritāte tūrisma attīstības jomā ir velomaršruti – to marķēšana, jaunu maršrutu posmu izveide un arī jaunu maršrutu plānošana. Tādēļ Daugavpils novada pašvaldības aģentūra “TAKA” organizēja talku dabas parkā “Daugavas loki”, lai veidotu jaunu esošā velomaršruta “Daugavas loki” posmu – atzarojumu no Slutišķu kraujas līdz Slutišķu ciemam.
Lai gan laika apstākļi bija skarbi pret talciniekiem, paši strādīgākie un izturīgākie Daugavpils novada Domes, aģentūras “TAKA” un Naujenes pagasta pārvaldes darbinieki tomēr ķērās pie lāpstām, cirvjiem un grābekļiem un attīrīja topošā veloceliņa trasi no krūmiem, sūnu un nobiru kārtas, kritušiem kokiem un zariem. Protams, nācās vākt arī atkritumus mežā un Daugavas krastā.
Darbs pie velomaršrutiem turpinās, un ceram vēl šogad iepriecināt velotūristus ar jaunām iespējām apceļot Daugavpils novadu.

Mākslas dienas Vabolē