Lielajā talkā darbus veica 2002 talcinieki

AKTUĀLI

Par spīti nelabvēlīgiem laika apstākļi, 22.aprīlī visā Daugavpils novada teritorijā pulcējās 2002 talcinieki, lai sakoptu, apzaļumotu un labiekārtotu apkārtējo vidi. Čakli strādāja skolēni, jaunieši un pieaugušie.

Līksnas pagastā talkā vienojās 82 iedzīvotāji, kuri kopīgiem spēkiem savāca 300 maisus atkritumu. Tika sakopta bijušās mācītājmājas ēka un tās apkārtne, teritorija ap daudzdzīvokļu mājām un trim uzņēmumiem.

Maļinovas pagasta jaunieši sakopa teritoriju pie Rubenišķu lūgšanu nama, savukārt pārējie pagasta iedzīvotāji vāca atkritumus Lielo Kokinu kapsētā un gar pašvaldības ceļu grāvmalām, kopumā piepildot 115 maisus.  Tāpat tika iestādītas 25 spirejas. Ar līdzdalību talkā palīdzēja Z/S Ainavas, kas nodrošināja 3 mašīnas melnzemes. Krāšņas 200 atraitnītes tika iestādītas arī Kumbuļu un Demenes ciemā, dažādi košumkrūmi tagad papildinās arī Vecsalienas pils parku.

Medumu pagastā no kritušo koku kritalām un krūmiem tika atbrīvota Medumu parka teritorija, tāpat tika tīrītas ceļmalas no atkritumiem, kā arī tika iestādītas eglītes ciema teritorijā. 450 eglītes tika iestādītas arī Zemnicku mežā Dubnas pagastā.

Biķernieku pagastā tika sakopti ciemi un Biķernieku, Krasnoje un Pantelišķi kapsētas, savācot 250 maisus.  Pie Biķernieku kultūras nama ēkas tika iestādīti 7 ozoli. Ceļmalas tika sakoptas arī Laucesas pagastā, savācot 220 atkritumu maisus. 151 atkritumu maiss tika savākts Nīcgales pagastā, kur talcinieki visaktīvāk darbojās, uzkopjot Nīcgales kapsētu.

Vabolē no sabrukušajām koka piebūvītēm tika atbrīvota muižas klēts ēkas apkārtne. Ēkas pagalmā tika grābtas pērnās lapas, zāģēti krūmi, savāktas stikla pudeles un metāllūžņi, rezultātā izvedot 7 traktora piekabes ar gružiem. Sakopjot pagasta grāvmalas, skolēni salasīja 200 atkritumu maisus. Līdzīgi darbi tika veikti arī Kalupē, kur labiekārtoja teritoriju pie iecerētā Kalupes saieta nama – talcinieki novāca vecā šķūnīša paliekas un izzāģēja krūmus.

Višķu pagastā 72 talcinieki sakopa teritoriju pie Špoģu Mūzikas un mākslas skolas, pagasta pārvaldes, Jauniešu centra un estrādes, salasot 280 atkritumu maisus.  Tāpat tika iestādītas 28 tūjas pie Višķu SAC un 23 ceriņkrūmi Višķu tehnikuma ciemā. Skrudalienas pagastā tika sakopta darbnīcas teritorija, bijušais Šengeidas karjers un pasta ēka. Tika savākti 122 atkritumu maisi un iestādītas 11 liepas.

Tabores pagastā pie pārvaldes ēkas un veikala “Mežvidi” tika uzstādīti jauni informācijas stendi, tāpat tika sakopta Tabores ciema parka teritorija, Liellašu un Elernes kapsētas. Iecerētie darbi – solu un bērnu rotaļu laukuma krāsošana -  pagaidām tika atlikta. Nogaidīt labākus laikapstākļus nolēma arī Kalkūnes pagasta jaunieši, kuriem plānota talka Berķeneles baznīcas teritorijā.

Savukārt Daugavpils novada domes, pašvaldības aģentūras “TAKA” un Naujenes pagasta pārvaldes darbinieki ķērās pie darbiem, lai izveidotu jaunu velomaršutu dabas parkā “Daugavas loki” – atzarojumu no Slutišķu kraujas līdz Slutišķu ciemam.

Ikvienā pagastā talcinieki pēc labi padarīta darba tika arī pacienāti ar garšīgām pusdienām.

FOTOGALERIJA

Elza Timšāne. Raksts tapis sadarbībā ar pagastu pārvaldēm.

 

Novada domes sēde