Lielā talka Naujenes pamatskolā

Izglītība

Acis darba izbijās,
Rokas darba nebijās,
Rokas darba nebijās,
Zinājās padarot.
L. t. dz.

Aprīlis ir ne tikai dabas rosības mēnesis, bet arī talkas laiks, kad jo īpaši jūtama cilvēku rosība. Šāda rosība Naujenes pamatskolā bija vērojama ceturtdien, 20. aprīlī, jo notika Lielā talka, kurā savu roku skolas teritorijas sakopšanā pielika 4.- 8. klases skolēni.  Čaklas darba rokas gaidīja gan skolas apkārtne, gan teritorija ap veco skolas ēku, gan apstādījumi un puķu dobes, tāpēc skolēni, skolotāji un skolas darbinieki  draudzīgi uzlocīja piedurknes un ķērās pie darba.

Patīkami bija vērot, kā mūsu skolēni, liela entuziasma pārņemti, prasmīgi pielietoja darba instrumentus, pacēla katru zariņu, sagrāba lapas un salasīja papīrus. Katram bija savs darbs izdarāms pēc auguma un spēka. Vienotā darbā skolas teritorija ātri vien bija sakopta.

Patiess prieks ir kopā ar skolēniem piedalīties šādās talkās, lai paši savām rokām varam rūpēties par apkārtējo vidi, kurā dzīvojam un mācāmies. Pēc padarītā darba bija neviltots gandarījums gan par tīrajām ceļmalām un apkārtni ap veco skolu, autobusa pieturām, gan par sakārtoto skolas teritoriju. Un vēl – bija ļoti labi visiem pastrādāt kopā!

Liels paldies visiem par darbošanos un skolas apkārtnes sakopšanu! Liels prieks un lepnums par visiem mūsu skolēniem! Lai sakoptā skolas apkārtne priecē ne tikai mūs, bet arī mūsu skolas viesus!

Alita Kokina, Naujenes pamatsk. skolotāja

Ilūkstes “Zvaniņā” aizvadīta emocijām piepildīta Olimpiskā diena