Lašu Evaņģēliski luteriskā baznīca restaurēs altārgleznu “Kristus nāve”

AKTUĀLI

Ir noteikti ikgadējā Nākotnes Atbalsta fonda konkursa “Latvijas sakrālais mantojums” ietvaros atbalstāmie projekti. Fonda finansējumu sakrālo priekšmetu restaurācijai saņems astoņas baznīcas, kuras atrodas dažādos Latvijas reģionos. Kopējā finansējuma summa ir 25 000 eiro.

Konkursa rezultātā tiks atbalstītas visu lielāko konfesiju baznīcas, kuras atrodas dažādos Latvijas reģionos, Nākotnes Atbalsta fonds piešķirs šīm baznīcām līdzekļus, kuri nepieciešami altārgleznu, ikonu, ērģeļu, durvju un citu vērtīgu sakrālās kultūras objektu restaurācijai.

Finansējumu 3000 eiro apmērā saņēma arī Lašu Evaņģēliski luteriskā baznīca Augšdaugavas novadā, kas plāno restaurēt altārgleznu “Kristus nāve”. Šiem pašiem mērķiem ir piešķirti 3500 eiro līdzfinansējums no Augšdaugavas novada pašvaldības Nevalstisko un reliģisko organizāciju atbalsta fonda. Darbus veiks restauratore Zane Kēlere.

Lašu draudzes pārstāvis Miervaldis Brodovs stāsta, ka šī ir visvecākā no trim altārgleznām, taču tās autors nav zināms. 1880. gadā, uzsākot pārbūvēt baznīcu ar grāfienes un mecenātes Marijas Tīzenhauzenas Pšezdzeckas atbalstu, tika izveidots trīs līmeņu altāris un baznīca ieguva vēl divas altārgleznas, kuru autori, iespējams, ir kādi vietējie mākslinieki. Pirmā pasaules kara laikā, kad baznīcā bija izvietots kara hospitālis, pamatīgi cietusi altārglezna “Svētais vakarēdiens”, kas vēlāk tika noņemta no altāra, jo bija ļoti sliktā stāvoklī, un glabājās baznīcā. Pirms diviem gadiem ar Vācijas fondu atbalstu šī glezna tika restaurēta un atgriezās uz altāra. Savu restaurācijas kārtu gaida arī trešā altārglezna “Kristus augšāmcelšanās”, kas atrodas altāra pašā augšā.

Konkursu “Latvijas sakrālais mantojums” Nākotnes Atbalsta fonds sadarbībā ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi (NKMP) šogad ir rīkojis jau desmito reizi. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, šoreiz draudzes varēja iesniegt pieteikumus tieši kustamu sakrālu priekšmetu (objektu) saglabāšanai un kvalitatīvai restaurācijai. Projektus šī gada konkursam varēja iesniegt Latvijā reģistrētas visu konfesiju reliģiskās organizācijas, biedrības un citas bezpeļņas organizācijas laika periodā no 2023.gada 3.aprīļa līdz 15.maijam. Vienam projektam piešķiramais finansējums ir līdz 3000 eiro.

Savukārt Augšdaugavas novada pašvaldības atbalstam saskaņā ar noteikumiem “Par Augšdaugavas novada pašvaldības finansējuma piešķiršanu biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalstam” var pieteikties katru gadu līdz 1.aprīlim.

Iedzīvotājiem pieejams ES atbalsts vecu un neefektīvu apkures iekārtu nomaiņai