Labiekārtota Luknas ezera krasta teritorija

AKTUĀLI

19. oktobrī Daugavpils novada būvvalde pieņēma būvdarbus, kurus būvuzņēmējs SIA “Apola-D” veica, realizējot biedrības “Višķu attīstībai” ELFLA projektu Nr.16-03-AL28-A019.2201-000010 “Luknas ezera krasta (pie laivu stacijas uz sabiedriskās pirts) teritorijas labiekārtošana”.

Šis jau ir ceturtais projekts, kas tiek realizēts teritorijas un objektu ap laivu staciju attīstīšanai – 2013. gadā biedrība “Višķu attīstība” realizēja EZF projektu “Višķu uz viļņa”, atjaunojot laivu stacijas un piestātnes darbību, 2014. gadā biedrība “Niedrājs”, realizējot EZF projektu, iegādājās laivu stacijas darbībai nepieciešamo aprīkojumu – laivas, katamarānus, ūdens velosipēdus un pumpabaikus, savukārt 2015. gadā Višķu pagasta pārvalde pie laivu stacijas realizēja ELFLA projektu “Jauna sadzīves pakalpojuma – Sabiedriskās pirts izveide Višķu pagastā”, izbūvējot tur jaunu sabiedrisko pirti. Tomēr, neskatoties uz būtiskajiem ieguldījumiem objektu un pakalpojumu attīstīšanā, apkārtnes ap sabiedrisko pirti un laivu staciju sakārtošana līdz šim netika veikta.

Tāpēc, lai pabeigtu vides un ainavas sakātošanu ap laivu staciju un sabiedrisko pirti, biedrība “Višķu attīstībai” 2016. gadā izstrādāja projektu, kuram noslēdzoties ir veikta ceļa seguma izbūve piebraukšanai pie laivu stacijas un ezera, pabeigta kanāla nogāžu nostiprināšana, veikta kāpņu izbūve nokļūšanai līdz piestātnes koka klājam, celiņu izbūve, koka tiltiņa izbūve grāvja šķērsošanai pludmales virzienā, aizsargapmaļu ap laivu staciju izbūve, teritorijas planēšana un zālienu atjaunošana, atpūtas vietas izveidošana pie sabiedriskās pirts un citi projektā paredzēti darbi.

Projekta izmaksas sastādīja 36343,68 eiro, no kurām 32709,31 eiro (90%) finansēs Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA), bet 3634,37 eiro (10%) projekta īstenošanai ir piešķīrusi Daugavpils novada dome.

FOTOGALERIJA

Pasākums senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām