Komiteju sēdes

AKTUĀLI

20. septembrī notiks komiteju sēdes.

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde – plkst. 10.30

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde – plkst. 11.00

Tautsaimniecības  komitejas sēde – plkst.11.30

Finanšu komitejas sēde - plkst. 12.30

 

Fotoizstāde „100 mirkļi no Maļinovas pagasta”