Koklētāji gatavojas dziesmu un deju svētkiem

Kultūra

28. februārī Špoģu Mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansamblis „Dzirksteļeite” (vadītāja Vija Petrova) ciemojās Saulkrastu kultūras namā „Zvejniekciems”, kur XI koklētāju ansambļu festivāla ietvaros izskanēja Vidzemes un Latgales reģiona kolektīvu koncerts „Koklē vēju vanadziņš, lai kokle skan dvēselē”.

Gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, tika izspēlēts gaidāmā kokļu mūzikas koncerta koprepertuārs, kā arī ansambļu solo priekšnesumi. Festivāla koncertā pulcējās 23 kolektīvi no Madonas, Cēsīm, Ogres, Valmieras, Limbažiem, Valkas, Saulkrastiem un citām vietām, kas liecina par jauniešu apņēmību un gatavību startēt un pierādīt savas spējas gaidāmajā Kokļu mūzikas koncerta repertuāra apguves skatē.

Labus panākumus „Dzirksteļeitei” skatē un izdošanos iekļūt XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku kokļu mūzikas koncertā!

LAD klientus pa tālruni apkalpo darba dienās no plkst. 7.00 līdz 20.00