Klientu apkalpošanas centros pieejami Lauksaimniecības datu centra pakalpojumi

AKTUĀLI

VARAM un Lauksaimniecības datu centrs (LDC) sadarbībā pašvaldībām Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) tīklu organizē pilotprojektu.

No 2024. gada jūlija līdz decembrim tiks organizēta LDC darbinieka klātienes pieņemšana VPVKAC telpās 1–2 reizes mēnesī, lai nodrošinātu iespēju klientiem – ganāmpulku, novietņu un dzīvnieku turētājiem attālākos reģionos – saņemt LDC pakalpojumu tuvāk dzīvesvietai.

LDC konsultanti būs pieejami 21 pašvaldību 53 VPVKAC. Augšdaugavas novadā – četros VPVKAC. Konsultantu pieņemšanas jūlijā.

Višķu VPVKACSkolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.31.07.2024.10.00-12.00
Naujenes VPVKACSkolas iela 15, Naujene17.07.2024.10.00-12.00
Salienas VPVKACCentrāles iela 24, Saliena17.07.2024.14.00-16.00
Bebrenes VPVKACPagastmāja, Bebrene03.07.2024.11.00-13.00

Vienlaikus LDC apmācīs VPVKAC darbiniekus, lai 2025.gadā pakalpojumu varētu sniegt paši VPVKAC konsultanti. Tāpat tiks izvērtēta iespēja turpmāk piedāvāt klientiem sazināties ar LDC speciālistiem video konsultācijas veidā.

Projekta realizācija dos pievienoto vērtību arī reģionālajai attīstībai, veicinot valsts pārvaldes un pašvaldību sadarbību klientu apkalpošanas jomā, publiskajā sektorā stiprinot uz klientu vērstu personalizētu saziņu un pakalpojumu saņemšanu daudzkanālu režīmā.

SPKC atgādina pārliecināties par bērnu vakcinācijas statusu