Kapusvētki Daugavpils novada draudžu kapsētās

AKTUĀLI

Sventes draudzes kapos

27. jūnijā plkst. 14.00 Raudas kapos;

4. jūlijā plkst. 14.00 Timšāņu kapos;

5. jūlijā plkst.14.30 Sventes kapos;

11. jūlijā plkst. 14.00 Purnieku kapos.

Dubnas draudzes kapos

13. jūnijā plkst. 15.00 Kondavnieku kapos;

20. jūnijā plkst. 12.00 Lāču kapos;

27. jūnijā plkst. 12.00 Dubnas kapos, plkst. 13.30 Zarānu kapos.

Višķu draudzes kapos

13. jūnijā plkst. 12.00 Kukaru kapos, plkst. 13.00 Putānu kapos;

14. jūnijā plkst. 13.00 Raudinkas kapos;

20. jūnijā plkst. 13.00 Rogoču kapos, plkst. 15.00 Klekeru kapos;

21. jūnijā plkst. 14.00 Augškalnes kapos;

28. jūnijā plkst. 13.00 Klobonu kapos;

2. augustā plkst. 14.00 Ambeļu kapos;

16. augustā plkst. 13.00 Višķu kapos.

Laucesas katoļu draudzes kapsētā

28. jūnijā plkst. 14.30;

Skrudalienas pagasta kapos

5.--6. jūnijā Viļkeļu vecticībnieku kapos;

7. jūnijā Voitišku vecticībnieku kapos;

13. jūnijā plkst. 12.00 Silenes pareizticīgo kapos;

21. jūnijā plkst. 13.00 Raguļišku pareizticīgo kapos;

4. jūlijā plkst. 14.00 Silenes katoļu kapos;

Biķernieku pagasta kapos

2. jūnijā Pantelišķu kapos;

4.,5. un 6. jūnijā – Krivošejevas kapos.

Demenes pagasta kapos

13. jūnijā plkst. 11.00 Matkuncu kapos, plkst. 14.00 Daukštānu kapos;

20. jūnijā plkst. 11.00 Puščas kapos;

25. jūlijā plkst.12.00 – Šemberga kapos;

1. augustā plkst. 12.00 – Faļtopu kapos;

22. augustā plkst.12.00 – Pakapiņu kapos.

Vecsalienas  pagasta kapos

4. jūnijā plkst. 8.00  Ostrovu kapos;

25. julijā plkst. 12.00 Vecsalienas luterāņu kapos;

15. augustā plkst. 11.00 Vecsalienas Sīķeļu kapos.

Salienas pagasta kapos

4. jūlijā plkst. 14.00 Elmeniešu kapos;

25. jūlijā plkst. 13.00 Jankišķu kapos.

Jezupovas draudzes kapos

28. jūnijā, plkst 15.00 Gribustu kapos, 30. jūnijā, plkst. 8.00 Sv. Mise par mirušajiem; 

4. jūlijā, plkst. 14.00 Ciršu kapos, 6. jūlijā, plkst. 8.00 Sv. Mise par mirušajiem; 

5. jūlijā, plkst. 14.00 Lāču kapos, 7. jūlijā, plkst. 8.00  Sv. Mise par mirušajiem; 

12. jūlijā, plkst. 14.00 Stropu kapos, 13. jūlijā, plkst. 8.00 Sv. Mise par mirušajiem;

18. jūlijā, plkst. 14.00 Jurīšu kapos,  21. jūlijā, plkst. 8.00 Sv. Mise par mirušajiem. 

Spruktu Sv. Antona Romas katoļu draudzes kapos 

2. augustā, plkst. 12.00 Spruktu kapos Sv. Mise par mirušajiem, pēc Mises - kapusvētki;

8. augustā, plkst 13.00 Spruktu komunālajos kapos, 9. augustā, plkst. 12.00 Sv. Mise par mirušajiem; 

Medumu pagasta kapos

20. jūnijā plkst. 11.00 Puščas kapos;

20. jūnijā plkst. 14.00 Baltaču kapos;

13. jūnijā plkst. 14.00 Duļkenu kapos;

24. jūnijā plkst. 14.30 Vasarišķu kapos;

22. augustā, plkst 13.00 Rudānu kapos, 23. augustā, plkst. 12.00 Sv. Mise par mirušajiem.

Saraksts tiks papildināts

Šogad “Baznīcu nakts” norisi varēs skatīties tiešraidē