Jauniešu biedrības uzsāk “Attīsti sevi!” programmas projektu realizāciju

AKTUĀLI

Vasara rit pilnā sparā un mūsu biedrības kopā ar jauniešiem sāk realizēt projektus, kas tika atbalstīti Augšdaugavas novada jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa “Attīsti sevi!” ietvaros.

Biedrība “Jubra” organizē 3 sporta piknikus – 5.jūlijā Demenē, 11.jūlijā Silenē un 9.augustā Ambeļos – “Es varu! Tu vari!” Aktivitāšu sākums – plkst. 18.00. Projekta ietvaros Demenē tiks izspēlētas netradicionālas sporta spēles, Silenē norisināsies dažāda veida stafetes, savukārt Ambeļos pie latgalisko tradīciju un prasmju mājas “Skreine” tiks izspēlētas senās un tradicionālās latviešu un latgaliešu rotaļas un spēles.

Komandas tiek aicinātas pieteikt dalību vismaz 2 dienas līdz katra posma norisei, nosūtot pieteikuma anketu uz: info.jubra@gmail.com.

Biedrība “Demenes Stariņi” aicina jauniešu pieteikties projekta “Ceļojums” aktivitātēm. Tā ietvaros dalībniekiem būs iespēja iepazīt vairāku pasaules valstu kultūru, radīt unikālu pieredzi dažādu valstu tradīciju, nacionālās virtuves, tērpu un valodu iepazīšanā, lai vasaras dienas pavadītu jautri, taču arī lietderīgi, kā spilgtu ceļojumu, kas jauniešiem veidos priekšstatu par pasaules daudzveidību un attīstīs spēju domāt plašāk.  Aktivitāšu datumi un laiks tiks publicēts tuvākajā laikā Demenes un Laucesas jauniešu sociālajos tīklos - https://www.facebook.com/demeneslaucesasjaunatne.

Biedrības “Savai skolai Vabolē” projekta “Apmācības “DigiSAFE”” aktivitātes norisināsies 20., 21. un 22.augustā. Lai stiprinātu Līksnas un Vaboles pagastu jauniešu kompetences digitālajā vidē tiks organizētās apmācības “DigiSAFE” jauniešiem vecumā no 13–18 gadiem. To galvenais mērķis ir triju dienu garumā veidot izpratni par informācijas daudzveidību dažādos digitālajos avotos, attīstīt kritisko domāšanu un uzlabot lietošanas prasmes digitālajā vidē. Iepazīstināt ar datu privātuma tiesībām un digitālo drošību, lai gūtu iemaņas, kā nepieļaut personas datu izmantošanu bez piekrišanas vai citas tiešsaistes drošības problēmas. Tiks uzsvērta un sekmēta ētiska sociālo tīklu lietošana, kas ļaus mazināt mobingu gan skolas vidē, gan ārpus tās. Sekot līdzi projekta jaunumiem iespējams Vaboles jauniešu attīstības centra lapā sociālajos tīklos - https://www.facebook.com/LVNKjaunatne.

Augustā sāksies biedrības “Jāņoga” projekta “Atrodi un iepazini sevi” aktivitātes. Projekta galvenais mērķis ir sniegt jauniešiem iespēju iegūt dažādas neformālās psiholoģiskās un radošās metodes, lai varētu vieglāk kontrolēt savu emocionālo stāvokli, būt saskaņā ar savām domām, emocijām un ķermeni, kas dažreiz tiek apgrūtināts apkārēju apstākļu un izaicinājumu ietekmē. Projekta jaunumiem un norises laikiem var sekot sociālajos tīklos - https://www.facebook.com/KalkunesJaunatne.

Jaunatnes projektu koordinatore Milāna Loča

Augšdaugavas novada kultūras pasākumi jūlijā