Jaunatnes darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens

AKTUĀLI

31.oktobrī Daugavpils novada jaunatnes darbinieki viesojās nākamajā Latvijas jaunatnes galvaspilsētā – Ventspilī. Apmaiņas ietvaros tika apmeklētas vairākas iestādes, kas īsteno darbu ar jaunatni, sadarbojas ar jauniešu centru vai iesaista jauniešus savās aktivitātēs.

Jau no paša rīta savas durvis vēra Pārventas bibliotēka, kas sagaidīja viesus no Daugavpils novada. Baudot rīta kafiju kopā ar viesiem, bibliotēkas vadītāja un Ventspils pilsētas domes deputāte Igeta Gredzena pastāstīja par bibliotēkas īstenotajām aktivitātēm un organizētajiem pasākumiem, kuros tiek iesaistīti jaunieši. Bibliotēka īsteno aktīvu sadarbību ar apkārtnē esošajām skolām, bērnudārziem, kā arī jauniešu centru. Tiek organizētas dažāda veida koncerti, tikšanās ar rakstniekiem un sabiedrībā atpazīstamiem cilvēkiem, svinēti svētki. Brauciena dalībnieki tika iepazīstināti ar plašo bibliotēkas piedāvāto pakalpojumu klāstu un, protams, grāmatu krājumu.

Nākamā pietura bija Ventspils jauniešu māja, kur jaunatnes darbiniekus sagaidīja tās vadītājs Kristians Jacevičs un brīvprātīgais no Itālijas – Tomas. Iepazīšanās iesākās ar aktīvu deju. Tomas pastāstīja par savu pieredzi darbojoties kā brīvprātīgajam Ventspils jauniešu mājā, organizētajām aktivitātēm. Sava brīvprātīgā darba ietvaros Tomas pasniedz arī Itāļu valodas stundas jauniešu mājā, kuras apmeklē ne tikai jaunieši, bet arī pieaugušie. Jauniešu mājas vadītājs Kristians pastāstīja par jaunatnes darba pirmsākumiem un kā jaunieši tika pie savām telpām. Kā jau rāda pieredze, daudzas problēmas var risināt par tām runājot un stāstot cilvēkiem, kas spēj palīdzēt šīs problēmas risināšanā. Tā notika arī ar Ventspils jauniešiem, kas organizēja jau Latvijā populāru pasākumu – “kafija ar politiķiem”-, kurā tika pausta doma par jauniešu mājas dibināšana. Jau pēc pāris nedēļām tika atrastas telpas un bija jāsāk darbs pie to labiekārtošanas. Šeit palīgā nāca gan domes piešķirtais finansējums, gan dažāda veida projekti, kuru ietvaros jaunieši organizēja radošās darbnīcas. Jauniešu māja gada garumā īsteno dažādus pasākumus sadarbībā ar skolēnu pašpārvaldēm, skolu karjeras konsultantiem, bibliotēku, Ventspils digitālo centru. Par tradicionāliem pasākumiem un aktivitātēm jau kļuva Jauniešu gada balva, projektu rakstīšanas darbnīcas, karjeras atbalsta projekts, jauniešu festivāls pilsētas svētku ietvaros, lēmumu pieņemšanas simulācijas spēle. Tiek organizēts arī projektu ideju konkurss, kur maksimālā atbalsta summa ir 200,00 eiro. Kristians atzīst, ka neskatoties uz nelielo finansējumu šī konkursa ietvaros, konkurence ir diezgan liela un pasākumi un aktivitātes, ko organizē jaunieši un biedrības ir ievērības cienīgi.

Pēc aktīvi pavadītā laika jauniešu mājā, jaunatnes darbinieki devās ekskursijā uz Ventspils digitālo centru. Centrā norisinās tehnoloģiju pulciņu nodarbības Ventspils pilsētas “Rīcības programmas datorprasmju apguvei Ventspils pilsētas vispārizglītojošajās skolās 2019. - 2021. gadam” ietvaros. Nodarbības bez maksas pieejamas visiem Ventspils vispārizglītojošo skolu 1. - 12. klašu skolēniem, kā arī Ventspils Tehnikuma un Ventspils Mūzikas vidusskolas audzēkņiem. Pulciņu ietvaros jaunieši apgūst dažādas tehniskās prasmes, kā arī gūst zināšanas par dabu, cilvēka fizioloģiju, mācās valodas mūsdienīgos un jauniešiem saprotamos veidos. Vienā no pulciņiem tiek izmantoti videospēles Minecraft elementi. Tajā ir pieejami arī dažāda veida pakalpojumi visiem  pilsētas iedzīvotājiem, piemēram, datorizdruka, iesiešana, laminēšana, u.c.. Ventspils digitālais centrs piedāvā arī izbraukuma apmācībās, kuras iespējams organizēt jebkurā Latvijas pilsētā vai novadā.

Pieredzes apmaiņas brauciena noslēgumā jaunatnes darbinieki tika iepazīstināti ar Ventspils Jaunrades nama darbību, kur tiek īstenotas dažādas interešu izglītības programmas. Bērni un jaunieši no 3-23 gadu vecumam var bezmaksas darboties dažāda veida pulciņos, piemēram, baletā, robotikas pulciņā, zīmēšanas pulciņā, un pat apgūt klavierspēli jebkurā vecumā. Jaunrades namā darbojas arī mūzikas ierakstu studija.

Daugavpils novada jaunatnes darbinieki pateicas Ventspils jauniešu mājas vadītājam Kristianam Jacevičam par saturīgas programmas izveidi brauciena dalībniekiem un visu iestāžu vadītājiem un darbiniekiem par silto uzņemšanu un dalīšanos  savā pieredzē, īstenojot darbu ar bērniem un jauniešiem. Ar jaunām idejām un iedvesmu Daugavpils novada jaunatnes darbinieki plāno nākamā gada aktivitātes saviem jauniešiem pagastos un noteikti dosies uz Ventspili arī 2020.gadā, kur norisināsies ievērojamākie jauniešu pasākumi.

Informāciju sagatavoja Jaunatnes projektu koordinatore Milāna Loča

Notiks seminārs "Profilaktiskie pasākumi liellopu ganāmpulkos"