Iznācis “Augšdaugavas Novada Vēstis” jūnija numurs

AKTUĀLI

Šajā numurā lasiet:

  • Lielais Augšdaugavas novada musturdeķis savienoja Daugavas abas malas;
  • Novada ezeros tiek īstenoti zivju resursu papildināšanas projekti;
  • Studējošos aicina pieteikties novada stipendijām;
  • Sumināja labākos izglītībā;
  • Intervija ar uzņēmēju Ati Muižnieku, kurš nolēma veidot tehnikas un instrumentu nomas uzņēmumu;
  • Sadancis "Ceļā uz dziesmu svētkiem" Ilūkstē;
  • Intervija ar Miervaldi un Ilgu Brodoviem;
  • Citas svarīgas ziņas un notikumi.
Vecā Stendera piemiņas glabātāji Eglainē