Izglītības iespējas Višķos

Pašvaldība

Izglītības iespējas Višķos 2019./2020.m.g.

Tiek uzņemti jaunieši ar vidusskolas izglītību no 17 līdz 29 gadiem divās Jauniešu garantijas programmās. Programmā “Lauksaimniecības tehnika” ar kvalifikāciju lauksaimniecības tehnikas mehāniķis. Programmā tiek sagatavoti lauksaimniecības tehnikas mehāniķi, kuri var strādāt lauksaimniecības tehnikas servisa uzņēmumos. Mācību laikā tiek iegūta arī TR 2 traktortehnikas vadīšanas apliecība. Mācības ir bez maksas. Otrā programma “Augkopība” ar kvalifikāciju “augkopības tehniķis”. Mācību laikā tiek iegūta arī TR 2 traktortehnikas vadīšanas apliecība un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas apliecība. Tā ir vienreizēja iespēja apgūt darba tirgū pieprasītu profesiju vien pusotra gada laikā. Mācības bez maksas.

Jauniešu garantija ir Eiropas Komisijas iniciatīva, lai cīnītos ar jauniešu bezdarbu un palielinātu jauniešu konkurētspēju darba tirgū.

Kas var pieteikties?

- esi vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) un nestrādā;

- esi ieguvis vismaz vidējo vai profesionālo vidējo izglītību, ko apliecina dokuments, taču Tev var būt iegūta arī augstākā izglītība;

- esi bez iepriekš iegūtas profesijas vai ar profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta vismaz 12 mēnešus pirms mācību uzsākšanas Jauniešu garantijā;

- vari būt darba meklētājs vai bezdarbnieks un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu;

- vari studēt nepilna laika studiju programmās;

- nevar būt nodarbināts, pilna laika students augstskolā, atrasties akadēmiskajā vai bērna kopšanas atvaļinājumā;

- ja iepriekš mācības Jauniešu garantijas izglītības programmā pārtrauci un saņēmi stipendiju, atkārtoti vari mācīties tikai 12 mēnešus pēc stipendijas iegūšanas.

Kādus labumus vari saņemt profesijas apguves laikā?

Mācību laikā būsi nodrošināts ar mācību līdzekļiem un nepieciešamo inventāru,

Saņemsi stipendiju 70 līdz 115 eiro apmērā, ja nebūs neattaisnotu kavējumu un visos mācību priekšmetos iegūts sekmīgs vērtējums, varēsi dzīvot apmaksātā dienesta viesnīcā profesionālās izglītības iestādē.

Vai izvēlies iegūt lauksaimniecības tehnikas mehāniķa kvalifikāciju, piesakoties studijām neklātienē.

Neklātiene (maksas) ar vidusskolas izglītību vai profesionālo vidējo izglītību;

Mācību ilgums – 2 gadi, nodarbības notiek piektdienās un sestdienās.

Mācību beigās saņem diplomu par profesionālo vidējo izglītību, 3. kvalifikācijas līmenis.

Dokumentu iesniegšana līdz 30. augustam darba dienās no plkst. 8.30 līdz 16.00. 

Iesniedzamie dokumenti – iesniegums, izglītības dokuments, apliecinājums par atbilstību mērķa grupai, medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 027/u), 4 foto 3x4 cm, personu apliecinošs dokuments.

Profesijas apguves priekšrocības – izglītības programmā paredzētais stundu skaits ir pietiekošs LAD atbalsta projektiem lauksaimniecībā, kā arī sniedz iespējas lauksaimniecības zemes iegādei saimnieciskās darbības uzsākšanai vai paplašināšanai nākotnē.

Vairāk informācijas – www.viskipv.lv

Adrese: Višķu tehnikums 18, Višķu pagasts, Daugavpils novads

E-pasts: viski.pv@inbox.lv

Tālruņi: 65476071

Mob: 26585845, 27752461, 27752468

Lai pieteiktos mācībām, lūdzam aizpildīt reģistrācijas formu.

Uzzini vairāk un seko līdzi!

AICINĀM LĪDZJUTĒJUS ATBALSTĪT NOVADA KOMANDU