Īstenojot ERAF projektu, pārbūvēja Skolas ielu Maļinovā

AKTUĀLI

Tuvojas noslēgumam projekta “Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai” Nr. 5.6.2.0/17/I/034 īstenošana.

Augšdaugavas novada pašvaldība kopā ar Krāslavas novada pašvaldību, realizējot sadarbības projektu Nr. 5.6.2.0/17/I/034, 15. novembrī nodeva ekspluatācijā pašvaldības ceļu (70-30) ”Skolas iela”, Maļinovas pagastā, kurš tika pārbūvēts piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda, valsts budžeta un pašvaldības līdzekļus.

Skolas ielas pārbūves kopējās izmaksas sastāda 208 631, 94 eiro, no kuriem ES fondu finansējums sastāda 138 466, 36 eiro, Valsts budžeta finansējums 7046, 36 eiro, pašvaldības finansējums - 63 119, 22 eiro.

Veicot ielas infrastruktūras uzlabošanu Maļinovas pagastā, vietējiem uzņēmējiem tiek rādīta pievilcīgāka uzņēmējdarbības vide, paaugstinās to konkurētspēja, tādā veidā nodrošinot sociālo un ekonomisko aktivitāšu pieejamību iedzīvotājiem, kā arī tiek uzlabota dzīves vides kvalitāte vietējiem pagasta iedzīvotājiem.

Līdz ar to Augšdaugavas novada pašvaldība ir īstenojusi visas plānotās aktivitātes projekta “Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai” Nr. 5.6.2.0/17/I/034 ietvaros. Projekta īstenošanas laikā no 2017. gada 27. decembra līdz 2023. gada 31. decembrim pārbūvēts pašvaldības ceļš (70-30) Skolas ielā 468 m garā posmā Maļinovas pagastā un pašvaldības ceļš (92-53) Sadnieki – Budiški - Skaidrīši – Červonka 7125 m garumā, kas atrodas Tabores un Vecsalienas pagastos. Kopējās projekta izmaksas sastādīja 1 263 299, 95 eiro, Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 937 001, 69 eiro; Valsts budžeta dotācija pašvaldībām 47 682, 68 eiro un pašvaldības finansējums 278 615, 58 eiro.

Projekta īstenošanas rezultātā novada teritorijā ir uzlabota publiskā satiksmes infrastruktūra 7,5 km garumā, kura ir nozīmīga saimnieciskās darbības veicējiem Tabores, Vecsalienas un Maļinovas pagastos. Vietējie uzņēmēji, kuri izmanto pašvaldības pārbūvēto publisko infrastruktūru ir apņēmušies radīt 23 jaunas darba vietas un investēt  savas komercdarbības attīstībā un modernizēšanā privātās investīcijas vairāk kā 1,2 milj. eiro apmērā.

Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes vadītāja
Vita Rūtiņa, 65476831,  vita.rutina@augsdaugavasnovads.lv

Foto: D. Bitiņš

Sveicam Latvijas Republikas proklamēšanas dienā!