Informatīvais seminārs “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana”

AKTUĀLI

Ekonomikas ministrija un Attīstības finanšu institūcija Altum šopavasar vairākās Latvijas pilsētās organizēs seminārus par ES fondu finansējuma piesaisti daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai, energoefektivitātes uzlabošanai uzņēmumos un kvalitatīvu būvniecību. 21. februārī plkst. 17:30 Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa” notiks informatīvais seminārs “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Nosacījumi un renovācijas process”. Uz semināru aicināti namu pārvaldīšanas uzņēmumu, dzīvokļu īpašnieku biedrību un būvniecības uzņēmumu pārstāvji, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vecākie.

Detalizētāka informācija par visu semināru norises vietām un laiku, dienas kārtību un reģistrēšanos dalībai pieejama Ekonomikas ministrijas mājaslapā. Papildu informāciju var saņemt Ekonomikas ministrijā (dzivosiltak@em.gov.lv, 67013240).

   

Top dāvana Latvijai - Ainavu dārgumu krātuve. Piepildīsim to kopā!