Ielīgošana Maļinovā

AKTUĀLI

Lielais Augšdaugavas musturdeķis savienoja Daugavas abas malas