Dzīvokļu izsoles

Izsoles

  •  16. oktobrī plkst. 09:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots dzīvokļa īpašums Nr. 5 29.8 m2 platībā, Kalkūnes iela 7, Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads. Dzīvoklis atrodas Kalkūnes pagasta apdzīvotā vietā Kalkūne, ~ 3 km attālumā no Daugavpils pilsētas centra, dzīvojamās apbūves teritorijā.  Objekta sākotnējā cena –  EUR 1500.00.
  • 16. oktobrī plkst. 10:30 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots dzīvokļa īpašums Nr. 87, „11” 61.7 m2 platībā, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils novads. Dzīvoklis atrodas Višķu ciemata centrā. Objekta sākotnējā cena –  EUR 1650.00.

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var iepazīties un uz atsavināmā objekta izsoli var reģistrēties līdz 2018. gada 12. oktobrim plkst. 15.00.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils novada domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22.  Tālr. uzziņām:   29412676, 26357842.

 

Prāta spēles Maļinovā