Dzejas dienas aktivitātes Ilūkstes PII “ZVANIŅŠ”

Ilūkste

lūkstes pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņš” dzejas dienu nedēļa pagāja raiti, krāsaini un darbīgi.

Dzejas dienu aktivitāšu mērķis – iepazīstināt bērnus ar Latvijas kultūras mantojumu, popularizēt valsts un pilsētas Dzejas dienu tradīcijas, aicināt mīlēt Raini un citus latviešu dzejniekus. Skolotājas visās iestādes grupās lasīja bērniem dažādu autoru dzeju, pārrunāja dzirdēto. Bērni mācījās dzejoļus no galvas, vēroja un radoši izpaudās – zīmējot, ilustrējot, veidojot un aplicējot. Sagatavošanas grupas ”Zaķēns”(sk. V.Kraukle, D.Krievāne, sk. palīgs O.Pormale), “Rūķītis” (sk. V.Petrovska, L.Paluha, sk.palīgs I.Gabreviča), vecākās grupas “Ežuks” (sk.L. Geceviča, M.Guoģe, sk.palīgs Z.Lazdovska), “Lācēns” (sk.I.Kūliņa, M.Guoģe, sk.palīgs M.Karpenko), vidējā grupa “Bitītes” (sk. L.Sverževska, H.Skrimble, sk.palīgs S.Polgina) apmeklēja Ilūkstes bērnu bibliotēku un iesaistījās piedāvātajās aktivitātēs.

Vecākās un sagatavošanas grupas devās pie Raiņa pieminekļa, lai skaitītu dzejoļus un noliktu ziedus. Dzejas dienu organizēšana jau pirmsskolas vecumā ir viens no pirmajiem soļiem Latvijas izglītības sistēmā bērnos raisīt pozitīvas asociācijas par lasīšanu un tieši pirmsskolas izglītības iestāde ir tā vieta, kur visiem bērniem var nodrošināt vienlīdzīgas iespējas pieejai grāmatām un veicināt lasītprasmi.

Ilūkstes PII "Zvaniņš" vadītājas vietniece izglītības jomā V.Vanagele.

Latgales plānošanas reģions aicina pieteikties oktobra semināriem