“Dyrbyni” ieskandināja pavasari Baškīrijā

AKTUĀLI

Marta sākumā Daugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” fokloras kopas “Dyrbyni” piedalījās Latviešu kultūras dienās Arhlatviešu ciemā Baškortostānā.

Kultūras dienu lielākais notikums bija Pavasara koncerts M.Gorkija (Arhlatviešu) ciema vidusskolā, pulcinot negaidīti daudz apmeklētāju, kopā ar dalībniekiem ap 100 cilvēku.  Koncertā folkloras kopa “Dyrbyni” koncertēja gan atsevišķi, gan kopā ar Baškīrijas latviešu folkloras ansambli “Atbalss” un 1., 2., 3. klašu skolēniem, kuri apgūst latviešu valodu. Uzstājās arī viesi no Blagovešenskas  - mariešu folkloras kopai “Онгырйук” (“Zvana skanējums”).

Latviešu kultūras dienas Baškīrijā, kas notika no 2020.gada 7.marta līdz 16.martam, iespēja piedalīties bija tikai trīs no pašlaik aktīvajiem 13 “Dyrbyni” dalībniekiem. Braucienā devās Anna Briška, Vita Briška un Velga Akmene, aizvadot darbīgu nedēļu. Kopā ar Baškīrijas folkloras ansambli “Atbalss” tika sagatavota koncertprogramma Pavasara saulgriežu koncertam – vairākas jaunas kopdziesmas un dejas. Fokloras kopas dalībnieces vadīja nodarbības bērniem, kuri apgūst latviešu valodu 1., 2., 3., 5., 6., 7. klasē M.Gorkija (Arhlatviešu) ciema vidusskolā. Stundu laikā bērni tika iesaisti latviešu tautas dziesmu dziedāšanā, rotaļās un muzicēšanā, pat skaņas un gaismas viļņu izzināšanā.

Viesojoties Baškīrijā bija iespēja satikt arī Arhangeles rajonā dzīvojošos latviešus M.Gorkija un Bakaldīnas ciemā, iepazīstot gan atsevišķu cilvēku, gan veselu dzimtu gaitas, sākot no   latviešu ziedu laikiem 20.gs. sākumā līdz pat mūsdienu izaicinājumiem. Savukārt dodoties nelielā izbraukumā, bija iespēja ieraudzīt Urālu kalnus un apmeklēt Krasnosoļsku, kas ir atpazīstama kā svētceļojumu galamērķis un kūrortciemats.

Folkloras kopas “Dyrbyni” brauciens uz Latviešu kultūras dienām ir turpinājums šī raksta autores 2017. gadā aizsāktajai un ik gadu turpinātajai sadarbībai ar latviešu valodas skolotāju Ilonu Saverasu, kura M.Gorkija (Arhlatviešu) ciema vidusskolā jau 11. mācību gadu māca latviešu valodu. Pērn, 2019.gada Latviešu kultūras dienās Baškīrijā arī piedalījās trīs folkloras kopas “Dyrbyni” dalībnieces.

Folkloras kopas “Dyrbyni” dalībnieču Annas Briškas, Vitas Briškas un Velgas Akmenes dalību Latviešu kultūras dienās Baškīrijā atbalstīja Ārlietu Ministrija Diasporas projektā “Latviešu kultūras un Pavasara saulgriežu koncertā Maksima Gorgija Arhlatviešu ciemā Baškortostānas republikā”, sedzot transporta un vīzas izmaksas, un Valsts kultūrkapitāla fonds, piešķirot radošo stipendiju.

Daugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” folkloras kopa “Dyrbyni” izveidota 2007.gadā. Savā pastāvēšanas laikā kolektīvs ir piedalījies visos Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos, starptautiskajos festivālos “Baltica”. “Dyrbyni” ik gadu ir piedalījušies ap 20 vietēja, reģionāla un starptautiska mēroga pasākumos, projektos un koncertos Latvijā un ārzemēs (Francijā, Polijā, Ungārijā, Bulgārijā, Krievijā, Baškortostānā, Lietuvā, Baltkrievijā).

Teksts: Anna Briška

Foto: Vita Briška

Daugavpils novada dome rīko neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsoli Maļinovas pagastā