Domes sēde 

AKTUĀLI

11. jūlijā, plkst. 10.00, Daugavpilī, Rīgas ielā 2, sēžu zālē notiks Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēde.

Domes sēžu tiešraidēm ir iespējams sekot līdzi pašvaldības Youtube kanālā.

Ar domes lēmumu projektiem var iepazīties Centrālās pārvaldes Protokolu daļā.

Domes sēde ir atklāta.

Īpašuma atsavināšanas komisijas sēde 10.07.