Diskusija Latgales reģiona pašvaldībām: “Tautsaimniecības attīstības programma Austrumu pierobežā”

Pagastu un pilsētu ziņas

16. oktobrī, gatavojot Latgales Reģionālās televīzijas raidījumu ciklu „Vienoti, bet ne vienādi!”, Krāslavas novada domē notika diskusija par tautsaimniecības attīstības jautājumiem Austrumu pierobežā. Piedaloties VARAM, Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes, Latgales Uzņēmējdarbības centra, Latgales un Rēzeknes speciālo ekonomisko zonu pārstāvjiem un Latgales pašvaldību vadītājiem,  tika diskutēts par prioritāriem uzdevumiem Latgales ekonomiskās izaugsmes veicināšanai. Diskusijā Daugavpils novada pašvaldību pārstāvēja domes priekšsēdētājas 1.vietnieks Arvīds Kucins.

Foto - Screenshot from youtube.com

Hakatons “Startup Slalom IT Rēzekne”