Daugavpils novada Višķos notiks danču un kadriļu vakars

AKTUĀLI

Piektdien, 18. oktobrī, Daugavpils novada Višķos, Višķu sabiedriskā centra zālē notiks danču un kadriļu vakars. Pasākumā aicināts piedalīties ikviens, kuru jau ir aizrāvuši danči un kuram ir interese apgūt ko jaunu vai atcerēties labi aizmirstu veco.

Pasākums sāksies plkst. 19.00 ar dančiem un rotaļām, kuras vadīs Ambeļu pagasta folkloras kopa “Speiga” un Preiļu novada Kultūras centra folkloras kopa “Rūtoj”. Vakara gaitā būs arī folkloras deju un kadriļu meistarklases, kuras vadīs tradicionālās dejas pedagoģe Dace Circene. Vakara gaitā būs arī Daugavpils novada Kultūras centra tautas deju ansambļa “Līksme” priekšnesumi, bet noslēgumā – lustīga danču ballīte kopā ar folkloras kopas “Dyrbyni” un Naujenes Kultūras centra deju kolektīva “Dveina” atraktīvajiem dalībniekiem.

Danču specifika ir tā, ka ikviens var dejot līdzi, jo galvenais ir dejotprieks, savstarpējā komunikācija, prieka pilna atmosfēra un dzīvā mūzika. Šajā reizē būs iespēja arī apgūt jaunus deju soļus, īpašu uzmanību pievēršot kadriļas tipa dejām.

Pasākumā ieeja ir bez maksas, līdzi ir jāņem ērti maiņas apavi dancošanai, dzeramais ūdens.

Doma par Danču un rotaļu vakaru Višķos radās Daugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” folkloras kopas “Dyrbyni” dalībniekiem, kuri jau šī gada 3.maijā aicināja uz līdzīgu danču vakaru Višķos, lai priecīgā un brīvā gaisotnē apgūtu kādu jaunu deju soli, satiktu domubiedrus.

Rotaļu un danču vakaru Višķos rīko Daugavpils novada Kultūras pārvalde kā vienu no aktivitātēm projektā* Nr.LLI-337 “Zarasu rajona un Daugavpils novada mazaktīvo teritoriju iedzīvotāju radošuma un uzņēmējdarbības aktivitātes atbalstīšana, izmantojot sociālkultūras pasākumus” (“Radītu, lai paliktu”). Projekta vadošais partneris ir Zarasu rajona Kultūras centrs.

Papildu informācija:
Jeļena Žukova,
Projekta “Radītu, lai paliktu” koordinatore,
+37125611544, jelena.zukova@dnkp.lv

*Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild projekta dalībnieki, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Grāmatu izstāde “Grāmatas stāsts”