Daugavpils novada jauniešu biedrības devās iegūt pieredzi un iedvesmu

AKTUĀLI

15.martā Daugavpils novada jauniešu biedrību un pārvalžu pārstāvji devās uz Jēkabpili, Nītauri un Bērzauni, lai smeltos pieredzi un iedvesmu jaunām idejām. Braucienā piedalījās biedrību “VJCS”, “Jaunības spārni”, “Līksnas jauniešu kopa”, “Silenes stariņi”, “19 Naglas”, “Medumu cerība” pārstāvji, kā arī jaunatnes lietu atbildīgie un jaunieši no Demenes, Maļinovas, Naujenes, Tabores, Kalupes un Vecsalienas.

Daugavpils novadā ir reģistrētas 11 jauniešu biedrības, kas saista savu darbu ar jauniešiem, taču pēdējo gadu laikā biedrību aktivitāte ir mazinājusies, tāpēc tika organizēts brauciens ar mērķi atbalstīt Daugavpils novada jauniešu nevalstisko organizāciju darbu un aktivizēt biedrību darbu Daugavpils novada attīstībai. Brauciena laikā biedrības iepazinās ar četrām jauniešu organizācijām – “Jēkabpils jauniešu dome”, “NVO Resursu centrs”, “Nītaureņi” un “Rīts”. Pirmais pieturas punkts bija Jēkabpils, kur prezentāciju par darbu ar jauniešiem sagatavoja Jēkabpils pilsētas pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste, kā arī biedrība “NVO Resursu centrs”. Daugavpils novada jaunatnes darbinieki un aktīvie jaunieši tika uzņemti Jēkabpils NVO resursu centra telpās, kur biedrība pauda savu pieredzi darbā ar brīvprātīgajiem, kā arī sniedza iespēju tikties ar brīvprātīgajiem no Ukrainas un Vācijas. Jaunieši veic dažādus brīvprātīgos darbus, piemēram, apmāca angļu valodu, pasniedz nodarbības, kas saistās ar medijiem un video materiāla montāžu. Biedrības tiek aktīvi iesaistītas jaunatnes darbā Jēkabpilī, kā, piemēram, projektā “PROTI un DARI”. “NVO Resursu centrs” ir izpildītāji Jēkabpilī un iesaista jauniešus projekta aktivitātēs.

Otrā nevalstiskā organizācija darbojās Nītaurē. Jauniešu organizācija “Nītaureņi” ir pagasta aktīvistu apvienība, kas darbojas jau 6 gadus un ir plaši pazīstami Latvijā. Tā radās ar mērķi organizēt daudzpusīgas un daudzveidīgas jauniešu aktivitātes Nītaurē un Amatas novadā. Šī brīža lielākie projekti ir "Nītaureņu skola - maziem un lieliem", ko organizēja ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu un "Nītaures hokeja laukums". 2015.gadā saņemts Goda raksts “Gada brīvprātīgais 2015”. Biedrība “Nītaureņi” padalījās ar izcilām idejām, kā veicināt starppaaudžu sadarbību, kā bagātināt vietējās aktivitātes un ieteikumi, kā iesaistīties Latvijas lielākajās jauniešu interešu aizstāvības organizācijās. Pēdējā no biedrībām, kur Daugavpils novada jaunatnes darbinieki un jaunieši smēlās pieredzi, ir nevalstiskā organizācija “Rīts”, kas darbojas Bērzaunes pagastā, Madonas novadā. Tas ir stāsts par to, kā no biedrības pārtapt par jauniešu galveno pulcēšanās vietu savā pagastā un ar neatlaidību panākt lielu ideju realizāciju. 2007. gada nogalē nelielai jauniešu grupiņai radās ideja par vietas izveidi, kur jaunieši varētu sanākt kopā un, labi pavadot laiku, veidot labāku nākotni sev un citiem bērzauniešiem. Bērzaunes jaunieši sadarbībā ar Anitu un Raimondu Aizstrautiem radīja iespēju šo domu īstenot dzīvē – 2008. gada 6. februārī tika dibināta biedrība “Rīts”. No 2016.gada 1.janvāra biedrība savu darbību veic uz Madonas novada pašvaldības deleģējuma līguma pamata, kas sevī ietver Jaunatnes likuma 2.1panta otro daļu un 5.panta pirmās un septītās daļas noteiktās funkcijas darbam ar jaunatni, kā arī pienākošos finansējumu. Darbības 7 gados, biedrība “Rīts” īstenojusi 11 projektus, kas bijuši gan telpu remonts un rekonstrukcija, aktivitātes kultūras un sporta dzīvē, moderna tehnoloģiju kabineta izveide, nometnes, gan atbalsts jaunajām un topošajām māmiņām, izveidojot bēbīšu skoliņu. Apvienības “Rīts” mājā ir jūtama ģimeniska atmosfēra, kas aicina darboties un iesaistīties aktivitātēs.

Daugavpils novada Izglītības pārvalde izteic pateicību Jēkabpils pilsētas pašvaldības jaunatnes lietu speciālistei Ievai Gādmanei un biedrības “NVO Resursu centrs” valdes priekšsēdētājai Agitai Pleiko, jauniešu organizācijas “Nītaureņi” vadītājam Mārtiņam Šteinam, bērnu un jauniešu apvienībai “Rīts” un to dibinātājiem Anitai un Raimondam Aizstrautiem.

FOTOGALERIJA

Santa Matisāne Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes Jaunatnes lietu speciāliste  

Aicinām pieteikties psihosociālās rehabilitācijas nometnēm “Spēka Avots”