Izveidota darba meklēšanas platforma cilvēkiem ar ierobežotām iespējām Faveo.lv

Sabiedrības līdzdalība

2022. gadā Latvijā kopumā bija 197 397 cilvēki, kuriem bija noteikta invaliditātes grupa, vēsta Centrālās statistikas pārvaldes dati. Šiem cilvēkiem ir vismazākās iespējas iegūt algotu darbu, un to skaits palielinās katru gadu. Viena no organizācijām, kas ir apņēmusies risināt šo problēmu, ir sociālais uzņēmums FAVEO, kura mērķis ir padarīt sabiedrību iekļaujošāku un palīdzēt cilvēkiem ar ierobežotām iespējām sasniegt viņu potenciālu.

FAVEO ir izveidojis nodarbinātības platformu (www.faveo.lv), lai dotu iespēju satikties sociāli atbildīgiem darba devējiem un darba ņēmējiem – cilvēkiem ar ierobežotām iespējām. Atbalsts tiek sniegts personām ar invaliditāti, personām ar garīga rakstura traucējumiem, vecākiem vai aizbildņiem, kas aprūpē bērnu ar invaliditāti, u.c. FAVEO vēlas uzrunāt ne tikai potenciālos nodarbinātos – cilvēkus, kas meklē darbu, bet arī darba devējus – uzņēmumus, kas ir gatavi izskatīt iespēju rast iespēju nodarbināt cilvēku ar ierobežotām iespējām. Būtiski uzsvērt, ka cilvēku ar ierobežotām iespējām potenciāla realizēšana ilgtermiņā varētu palīdzēt kaut daļēji risināt tik aktuālo darbinieku trūkuma jautājumu.

“No aptuveni 117 000 cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem piešķirta 1. vai 2. grupas invaliditāte, 83% nav nodarbināti. Daudzi no cilvēkiem, kuriem ir smaga invaliditāte, var veikt dažādus darbus, bet sava veselības stāvokļa dēļ parasti nevar to darīt regulāri vai uz pilnu slodzi. Viņi nevar iekļauties dinamiskajā darba tirgū un uz līdzvērtīgiem noteikumiem konkurēt ar tiem cilvēkiem, kuriem nav invaliditātes”, stāsta FAVEO valdes priekšsēdētāja Ieva Rosne.

Palīdzība un atbalsts ir nepieciešams ne tikai cilvēkiem ar invaliditāti, bet arī citām sabiedrības grupām. Situācijas mēdz būt ļoti dažādas, bet izaicinājumu ir daudz. FAVEO sniedz iespēju atrast darbu, kas piemērots darba meklētāja vēlmēm, vajadzībām un reālajām spējām.

“Darba devējam ir jārēķinās ar to, ka šiem cilvēkiem ir katram savs “izaicinājums”. Viņi var darīt darbus, bet ne tādā tempā vai apjomā kā cilvēki bez invaliditātes. Tomēr viņi var un grib strādāt, viņi vēlas justies piederīgi sabiedrībai,” piebilst Ieva Rosne. “Šobrīd šiem cilvēkiem netiek dota iespēja. Daudzi var darīt vienkāršus darbiņus – kārtot dokumentus mapēs, gatavot ēst, taču ir arī cilvēki ar vairākām augstākām izglītībām, bet arī viņiem ir savi izaicinājumi, šķēršļi, ar kuriem viņi sastopas.”

Nodarbinātības iespējas var būt dažādas – gan darbs uz pilnu slodzi, gan uz dažām stundām nedēļā, gan attālināts darbs no mājām. Lai pieteiktos mājaslapā www.faveo.lv, ir vienkārši jāaizpilda darba ņēmēja vai darba devēja anketa.

Sekojiet mums: Facebook

Vairāk informācijas:

valdes priekšsēdētāja

FAVEO

www.faveo.lv

+371 29466966

Augšdaugavas novada sporta spēļu sacensības “Rudens kross“