Briģenes ezerā papildināti zivju resursi un uzstādītas informatīvās zīmes

AKTUĀLI

Demenes pagastā tika realizēti divi projekti  - “Daugavpils novada Demenes pagasta Briģenes ezera zivju resursu papildināšana” un “ Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana Daugavpils novada Demenes pagasta ūdens objektu zivju resursu aizsardzībai”.

Pirmā projekta ietvaros, 5.jūlijā, Briģenes ezerā tika ielaisti 13000 līdaku mazuļu. Projekta  kopējās izmaksas - 3916,77 euro, no kurām Zivju fonda finansējums ir 3485,93 euro jeb 89 %, savukārt Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējums - 430,84 euro jeb 11% no attiecināmajām izmaksām.

Pateicoties projektam  “Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana Daugavpils novada Demenes pagasta ūdens objektu zivju resursu aizsardzībai”, Briģenes ezera krastos tika izvietoti 4 informatīvie stendi. Kopējās izmaksas -2858,02 euro, no kurām Zivju fonda finansējums ir 2543,64 euro jeb 89% un Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējums -  314,38 euro jeb 11% no attiecināmajām izmaksām.

Demenes pagasta pārvalde izsaka pateicību Daugavpils novada domei par realizēto projektu atbalstu.

Tiesībsarga aptauja: Vai iestādes ievēro labu pārvaldību?