Biķernieku pamatskola atzīta par pedagogam draudzīgāko izglītības iestādi 2017.gadā

AKTUĀLI

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) jau piekto gadu pirms Skolotāju dienas aicina izglītības iestāžu vadītājus piedalīties konkursā “Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde”, lai novērtētu savas iestādes pedagogu darba vidi un iegūtu arodbiedrības atzītu statusu “Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2017”.

Konkursa mērķis ir veidot darba devēju lielāku izpratni par cienīgiem darba apstākļiem pedagogiem un veicināt darba vides pilnveidi, lai tā kvalitatīvi nodrošinātu pedagogu profesionālo darbību un apmierinātu sabiedrības vajadzības pēc kvalitatīvas izglītības. Par pedagogiem draudzīgu var uzskatīt izglītības iestādi, kurā izveidota droša un sakārtota sociālā vide – savstarpējās attiecības, saskarsme, atbalsts, sadarbība, kontrole, stresa un vardarbības novēršana; fiziskā vide – lietas, telpas, darbavieta, aprīkojums, drošība, funkcionalitāte, atalgojums; kā arī informatīvā vide – simboli, nozīmes, informācija, reputācija. Lai sasniegtu cienīgus darba apstākļus, nepieciešams sociālais dialogs, tādēļ LIZDA aicina konkursā piedalīties tos darba devējus, kuru iestādēs izveidotas arodorganizācijas un vismaz 70% darbinieku ir LIZDA biedri, jo arodbiedrība ir viens no sociālās stabilitātes nodrošinātājiem.

Kopumā konkursam tika iesniegti ap 30 pieteikumu no dažādām Latvijas izglītības iestādēm, taču tikai 16 izglītības iestādes no tām izpildīja obligāto nosacījumu – vismaz 70% darbinieku ir arodbiedrības biedri. Šogad no Daugavpils novada konkursā piedalījās Biķernieku pamatskola.

Konkursa uzvarētāji tika svinīgi paziņoti un apbalvoti 22.novembrī LIZDA rīkotajā konferencē “Mācīšanas brīvība iedvesmo pedagogus”. Bija apbalvotas deviņas izglītības iestādes. Konkursa uzvarētāji ieguva unikāla dizaina apliecinājumu un arodbiedrības atzītu statusu “Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2017”. Šāds apliecinājums kopā ar naudas balvu 300 eiro apmērā tika pasniegts Daugavpils novada Biķernieku pamatskolai.

Paldies Daugavpils un Ilūkstes novadu arodorganizācijas priekšsēdētājai Kristīnei Junkulei par atbalstu un sadarbību! Pateicamies Biķernieku pamatskolas kolektīvam un īpaši direktoram Aleksejam Mackevičam par šī augstā novērtējuma iegūšanu!

Aicinām uz filmu "Vectēvs, kas bīstamāks par datoru"